Teamhoofd Service Management ICT – Hasselt, Belgium

Teamhoofd Service Management ICT

Gewenste startdatum   01/07/2017
Eind datum        31/12/2017

De cel ICT zoekt een Teamhoofd Service Management ICT voor de aansturing van medewerkers van de servicedesk en expert team onder leiding van de ICT manager. Als teamhoofd zal eveneens gevraagd worden om als back-up te draaien voor de wachtdienst. Je werkt vanuit onze hoofdvestiging te Willebroek en Hasselt.
Als Teamhoofd Service Management ICT bent u verantwoordelijk voor een team bestaande uit servicedeskmedewerkers en expert medewerkers die instaan voor de uitvoering van operationele ICT diensten voor de ganse vennootschap.
Deze diensten bevatten voornamelijk 1ste en 2de lijnsupport van de ICT omgeving, administratie en onderhoud.
bestaande netwerk, bestaande gegevensopslag, serverinfrastructuur, applicatieplatformen, systeemsoftware en bedrijfsapplicaties, uitvoeren van een aantal operaties
Als Teamhoofd Service Management ICT staat u in voor het organiseren en superviseren van de dagelijkse werkzaamheden en het organiseren van de dagdagelijkse samenwerking met eventuele outsourcers voor operationele ICT van de servicedesk en expert team, teneinde een efficiënte en continue werking van de eigen teams te garanderen en zodoende de gegeven operationele doelstellingen te behalen behoort tot het takenpakket.
Voorbeelden van activiteiten zijn:

 • Dagelijkse planning en organisatie: plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en bijsturen van de dagelijkse werkzaamheden en hierover rapporteren teneinde deze werkzaamheden efficiënt en effectief te laten verlopen door vb. opdrachten evenwichtig verdelen, overleggen aangaande planning en timing, toewijzen van werkposten en te bedienen apparatuur, opmaken van eenvormige procedures of richtlijnen,…
 • Leiding geven aan medewerkers: Aansturen en motiveren van medewerkers teneinde hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling door vb. opvangen en inwerken van nieuwe medewerkers, organiseren van on-the job training, aangeven van nood aan training, begeleiden en coachen van medewerkers,…
 • Superviseren van de werkzaamheden: de werkzaamheden binnen het servicedesk en expert team van nabij opvolgen teneinde ervoor te zorgen dat de werkprocessen en resultaten beantwoorden aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen, richtlijnen en procedures door vb. controleren van de kwaliteit van de geleverde producten of dienstverlening, toezien op de toepassing van de afspraken, regelmatig controleren van de prestatie van de ploeg, onderzoeken van klachten en deze rechtzetten, opvolgen van SLA-meetings,…
 • Communicatie en contacten: informatie uitwisselen over de werkzaamheden teneinde alle betrokken op de hoogte te houden en onderling af te stemmen door vb. informatie verstrekken aan interne en externe klanten, adviseren en bijstaan hiërarchische meerdere, communiceren over kwaliteit en timing geleverde producten of dienstverlening, rapporteren aan relatiebeheerders en ICT-manager, de teams vertegenwoordigen in meetings, briefings verzorgen i.v.m. lopende wijzigingen
  • Voor de servicedesk: erop toezien dat het servicedeskteam correct en prompt met de eindgebruiker communiceert
  • Voor het expert team: erop toezien dat correct wordt gecommuniceerd met wijzigingsbeheerder en projectverantwoordelijke, dat plannen correct en volledig worden opgemaakt, dat documentatie wordt voorzien, contactpersoon zijn voor wijzigingsbeheerder,…
 • Beheer van middelen: instaan voor de beschikbaarheid van de middelen teneinde de werkzaamheden te kunnen uitvoeren op een kwaliteitsvolle manier door vb. waken over de gebruikte materiële en financiële middelen, indienen van aanvragen tot aankoop materiaal, bijhouden van workload en nood aan mankracht,…
 • Opnemen van taken: zelf opnemen van activiteiten teneinde het team te ondersteunen bij het tijdig en correct afwerken van de geplande werkzaamheden door vb. meewerken of zelf opnemen van activiteiten waar bijzondere kennis of ervaring voor vereist is, of in piektijden, assisteren bij technische problemen, fungeren als escalatiepunt voor de servicedeskmedewerkers experten.

Jouw profiel
 

 • Grondige kennis ITIL Service Support
 • Grondige kennis beheren van operationele processen binnen een ICT omgeving             
 • Brede basis kennis van ICT technologie
 • Communicatie skills       
 • Coachen en coördineren van een multidisciplinair ICT team       
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands             

Powered by WPeMatico