Teamcoach customer relations – Mechelen, België

TEAMCOACH CUSTOMER RELATIONS

 
Resultaatgebieden:
 
Je bent verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en motiveren van een team van 12  Customer Relations Advisors die dagelijks in contact zijn met onze residentiële klanten.
Jouw team maakt deel uit van het Customer Relations team binnen het  Customer Loyalty Center.  Zij zorgen ervoor dat onze klanten bij elk contact een “Amazing Customer Experience” beleven.  Zij bieden een oplossing op maat voor een vraag  van de klant,  optimaliseren samen met de klant de product portofolio, borgen een duurzame klantrelatie , verzamelen feedback over wat er leeft in de markt  en treden op als klantenambassadeur binnen onze organisatie.
Jouw focus ligt op het people management van jouw team. Je coacht jouw team zodat zij zich optimaal ontwikkelen in hun job.
Je zorgt ervoor dat je een goed beeld krijgt van de drijfveren van jouw team door oprechte interesse te tonen en actief te luisteren. Door mee te volgen met je  team  wanneer zij in contact staan met onze klanten, kan je goed inschatten of zij de juiste aanpak hanteren en weet je waar zij sterk in zijn én waar hun ontwikkelpunten liggen. Je vertaalt dit in heldere actiepunten waarmee je mensen aan de slag kunnen gaan.
Daarnaast bekijk je maandelijks de individuele resultaten van jouw team(kwalitatieve en kwantitatieve resultaten die bijdragen tot de klantentevredenheid).  Op basis van deze input, maak je voor je advisors een coachingsplan ‘op maat’ op.  Je zorgt ervoor dat zij de nodige training krijgen, aangepast aan hun noden en voor een goede begeleiding voor, tijdens en na de trainingen.
Jaarlijks zorg je voor een correcte evaluatie van jouw team. Je geeft doorheen het jaar steeds de nodige, actiegerichte feedback, je laat je team zelf tot inzicht komen en je stuurt bij indien nodig.
Je communiceert steeds op maat van je team. Je analyseert de informatie vanuit het management naar relevantie en je beslist op welke manier je best communiceert.
Je organiseert op frequente basis interactieve teammeetings.
Je kijkt kritisch naar de huidige processen/procedures en je signaleert mogelijke verbeterpunten naar de juiste personen binnen je netwerk. Je motiveert ook je team om kritisch mee te denken en hun ideeën door te geven.
Je rapporteert op regelmatige basis naar jouw leidinggevende en  bespreekt samen de performance van jouw team alsook jouw plan van aanpak.  Je geeft ook jouw feedback over wat er leeft binnen jouw team en je zorgt voor een goede balans tussen het inspelen op de noden van jouw team en de verwachtingen vanuit het management.
Je handelt zelf met de waarden als leidraad en je draagt deze ook uit naar je team.

Powered by WPeMatico