System Engineer ICT Storage – Mechelen, Antwerpen


System Engineer ICT Storage
 

  • Je hebt grondige productkennis van HP 3PAR storage en HP blade enclosure management
  • Je assisteert onze virtualisatie specialist in zijn dagelijkse taken en je bezit hiervoor de nodige basiskennis met betrekking tot hypervisor infrastructuur.
  • Je staat in voor de technische realisaties en verzorgt de nodige installaties en configuraties van de hard- en systeemsoftware teneinde de IT-omgeving succesvol op te zetten. 
  • Je staat in voor het technisch beheer en onderhoud van de twee datacenters te Mechelen en Antwerpen : Installatie en vervanging hardware, hypervisor, database services, backup … 
  • Op basis van een beurtrol verzorg je de permanentie en dienstverlening naar de eindgebruikers om de afgesproken service levels te garanderen (on-call).
  • Proactief en kritisch onderzoeken van de IT-omgeving en formuleren van de nodige verbeteringsvoorstellen. 
  • Consistent en kwaliteitsvol documenteren. Opmaken en updaten van procedures, inventaris en schema’s. Uittekenen van configuraties teneinde de verschillende operationele procedures, checklists en richtlijnen m.b.t. hard- en software installaties en configuraties over te dragen naar de collega’s binnen het team van systeembeheerders.
  • Vloeiend Nederlands- en Engelstalig 

Powered by WPeMatico