Senior Projectleider/consultant datacentercentralisatie – Aalst, Belgium

 

Senior Projectleider/consultant datacentercentralisatie
 
Gewenste startdatum   01/11/2016
Eind datum        23/12/2016
 
De Beleidsdomeinen LNE en RWO zullen in de toekomst fuseren en samen het Beleidsdomein Omgeving vormen. Het nieuwe beleidsdomein wordt geconfronteerd met enkele aflopende huurcontracten waardoor verschillende entiteiten dienen te verhuizen. Bovenop deze administratieve uitdagingen groeien de noden om digitale diensten aan te bieden aan de burger. Dankzij deze digitale diensten kan de burger 24×7 contact maken met de overheid. Om deze evolutie mogelijk te maken dient het beleidsdomein te beschikken over een moderne ondersteunende infrastructuur. Om de benodigde infrastructuur te definiëren heeft Gartner de afgelopen maanden een datacenter strategie benchmark uitgevoerd.
Naar aanleiding van deze datacenter strategie benchmark heeft het management comité van het Beleidsdomein Omgeving haar intentie haar datacenters te consolideren en gebruik te maken van de datacenter infrastructuur kenbaar gemaakt. Deze infrastructuur voldoet, mits enkele kleine technische aanpassingen aan alle noden van het beleidsdomein. Het garanderen van 24×7 diensten kan door beroep te doen op externe partners.
De beslissing om te consolideren op niveau van het beleidsdomein komt door de unieke samenloop van omstandigheden die ervoor zorgt dat de te verwachten kosten door gebruik te maken van de infrastructuur lager uitvallen dan vergelijkbare diensten kosten op de markt.
Een consolidatie op niveau van het beleidsdomein naar de datacenter faciliteiten zal niet enkel tot besparingen leiden, maar is ook vanuit ecologische duurzaamheid en ter ondersteuning van de kritische bedrijfsprocessen van een steeds meer digitale Vlaamse overheid, de enige juiste weg voorwaarts.
Alvorens de door Gartner opgestelde roadmap uit te voeren wenst het Beleidsdomein Omgeving intern een engagement te bekomen van de entiteiten die gebruik wensen te maken van het centrale datacenter. Indien het aantal deelnemende entiteiten/agentschappen de kritische drempel overschrijdt zal de roadmap uitgevoerd worden.
 
Alvorens de entiteiten/agentschappen zich engageren verwachten ze een inzicht in de te verwachten kosten, hoe deze verdeeld worden en hoe de verdeling in de toekomst zal gebeuren, rekening houdende met de mogelijkheid dat er extra entiteiten toetreden of entiteiten het samenwerkingsverband verlaten, alsook de werkwijze van hoe er dient omgegaan te worden met additionele of gereduceerde afname van diensten.
Projectleiding/consultantie om te komen tot volgende deliverables:

  • Op welke termijn zal het engagement betrekking hebben?
  • Welke financiële bijdrage dienen de entiteiten/agentschappen te dragen?
  • Hoe omgaan met in- & uitstap van entiteiten/agentschappen of met verhoogde/verlaagde noden?
  • Hoe dienen beslissingen m.b.t. het financieringsmodel gemaakt te worden?

 
Deze deliverables moeten een geïnformeerde beslissing door de entiteiten/agentschappen toelaten om zich al of niet te engageren in een datacenter-samenwerking.
Bij deze opdracht wordt de projectleider bijgestaan door de firma Gartner die een gewenst chargeback-mechanisme ontwikkelt in een Excel-tool, welke de entiteiten toelaat om hun eigen kosten en besparingen te berekenen.
De finale rapportage dient ten laatste te worden opgeleverd op 23 december 2016.
Als projectleider rapporteer je aan het gezamenlijk Management Comité van de beleidsdomeinen LNE en RWO. Je communicatie-skills zijn dus van het CxO-niveau.
Vanuit de business is je eerste aanspreekpunt de VMM waar het datacenter geconsolideerd zal worden.
Bijkomende job informatie: Het aantal dagen kan enigszins afwijken in functie van de profielprijs. Indien het Managementcomité goedkeuring geeft voor de uiteindelijke uitvoering kan deze opdracht verlengd worden.
 
Jouw profiel:

  • ICT-Projectmanagement: Senior ( 6,00 jaar )
  • Rapporteren: Senior ( 6,00 jaar )
  • Datacenter infrastructuurkennis: Senior ( 6,00 jaar )
  • Perfecte kennis van de Nederlandse taal
  • Schriftelijk en mondelinge communicatie

Powered by WPeMatico