Senior Project Manager Security – Berchem, België


Senior Project Manager voor overkoepelend Security Project 

De project manager draagt E2E verantwoordelijkheid voor het opleveren van het project binnen tijd, scope, budget en kwaliteit, en garandeert de verankering ervan binnen de organisatie.

Wat verwachten wij van een senior PM?

Als Realisator:

 • Faciliteert hij de realisatie van de business case zonder er eigenaar van te zijn, binnen tijd-scope-budget-kwaliteit.
 • Neemt hij  verantwoordelijkheid voor het realiseren van de project doelstellingen binnen het gegeven mandaat.
 • Vormt, leidt en motiveert hij het project team.
 • Definieert, initieert en onderhoudt hij de project structuur en werking.
 • Geeft dagelijkse leiding aan het project.

Als Implementator:

 • Creëert hij de omgeving waar en voorziet in de middelen waarmee alle partijen efficiënt en effectief kunnen samenwerken en opleveren
 • Leidt hij de Stuurgroep, het core team en project team, zorgt voor de opvolging van de taken en stuurt het team voorwaarts conform de bestaande project governance.

Als Regisseur:

 • Rapporteert en legt hij verantwoording af aan de project sponsor/stuurgroep
 • Betrekt hij tijdig alle betrokken stakeholders
 • Stuurt hij binnen het project team op samenhang en dynamiek
 • Zorgt hij voor escalatie naar sponsor wanneer het project dreigt te ontsporen
 • Leidt hij de verandering in goede banen via verander management

Wat verwachten wij?

 • Een Master diploma en minimaal 10 jaar ervaring als Project Manager
 • PMI Certified
 • Kennis van Security met voorkeur in een bank omgeving (  IAM (Identity –en accesmanagement)
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Een grote dosis overtuigingskracht en assertiviteit.
 • Kennis van en tenminste 5 jaar ervaring in stakeholder management.
 • Resultaatsgericht, dynamisch en stressbestendig.
 • Autonoom kunnen werken.
 • Flexibele instelling om te werken in diverse omgevingen.
 • Kennis van Clarity is mooi meegenomen

Powered by WPeMatico