Senior Project Manager – Brussel, Belgium

Senior Project Manager
 
De senior project manager dient nauw te kunnen samenwerken met de medewerkers uit de betrokken afdelingen (Sales, Customer Administration, Product Management, IT,…), met focus op de uiteindelijke ontvankelijkheid van de organisatie voor het projectresultaat. De senior project manager stelt alles in het werk om de projecten binnen de gemaakte afspraken op te leveren (scope/kwaliteit, budget en tijd). Potentiële deviaties worden pro actief aangepakt en/of gesignaleerd.
 
De senior project manager kan m.b.v. onze gemeenschappelijke aanpak:

 • Zich vergewissen van de projectdoelstellingen en –haalbaarheid;
 • Afbakenen, verduidelijken en faseren van de projectinhoud rekening houdende met de strategische roadmap en afhankelijkheden;
 • Opstellen van een allesomvattend project charter;
 • Onderhandelen met en aansturen van interne en externe partijen;
 • Mobiliseren, beheren en leiden van cross-departementale projectteams;
 • Identificeren en opvolgen projectrisico’s/–knelpunten en proactief de noodzakelijke maatregelen nemen of aanbevelen;
 • Regelmatig en helder communiceren van het projectverloop;
 • Via “Lessons Learned” noodzakelijke verbeteringen formuleren;

Jouw verantwoordelijkheden

 

 • Project Management

  • Uitvoeren voorbereidings-, pre-studie en realisatiefase;
  • Project scoping i.f.v. business doelstelling/business case
  • Opzetten en onderhouden projectconfiguratie (folders, documenten,…);
  • Opstellen en opvolgen projectplanning (mijlpalen, resource impact,…)
  • Opstellen en opvolgen projectbudget (gepland vs. gerealiseerd, interne vs. externe,…)
  • Pro actief risicobeheer (assumpties, afhankelijkheden, maatregelen,…)
  • Toepassen project change control (change request impact,…)
  • Frequente en SMART project communicatie naar diverse doelgroepen
  • Rapportering project aan de verschillende niveaus (lokaal en internationaal management, PMO, stuurgroepen,…)
  • Verzekeren projectcontinuïteit
  • Verzekeren vlotte transitie van projectmodus naar operationele modus

 

 • People & Change Management

  • Teambuilder in matrixorganisatie;
  • Project verkopen;
  • Medewerkers motiveren;
  • Leader in change;
  • Conflicten aanpakken;
  • Enabler – het uitdagende mogelijk maken;
  • Onderhandelaar;
  • Heldere boodschapper.

 

 • Waarden

  • OPDRACHTGEVER centraal (oplossingsgericht, positief realistisch, pro actieve focus)
  • Entrepreneurship (resultaatsgericht, verantwoordelijkheidszin, continu verbeteren)
  • Integrity (onberispelijk in handelen en communicatie)

 
De functie rapporteert aan de Head of Demand Delivery Management
 
Interne contacten :

 • met de business : Customer Adimistration Services, Sales, …
 • met Actuariaat, Productontwikkeling, Risk Management, …
 • met IT;
 • met lokale directie;
 • met internationale stakeholders;

 
Externe contacten (na voorafgaande en schriftelijke goedkeuring door de OPDRACHTGEVER)

 • met leveranciers van oplossingen
 • met consultants en medewerkers van service bedrijven

 

Jouw profiel

 • Een goede kennis en relevante ervaring met projectmanagementmethodieken;
 • Algemene kennis van aspecten van bedrijfsmanagement in financiële sector;
 • Een teamspeler die vertrouwen wint en uitstraalt, relatiegericht met sterke communicatieve vaardigheden, diplomatisch en flexibel;
 • Affiniteit met business processen en ondersteunende IT systemen;
 • Assertieve, vasthoudende aanpak om requirements geïmplementeerd te krijgen en noodzakelijke onderhandelingen succesvol af te ronden;
 • Bereidheid om onze gemeenschappelijke aanpak en governance consistent toe te passen en indien nodig voorstellen te formuleren ter verbetering;
 • Minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie;
 • Een goede kennis Nederlands/Frans/Engels.

 
 

 

Powered by WPeMatico