Scrum Master – Gent, Belgium

Scrum Master

Gewenste startdatum   02/05/2017, Eerdere beschikbaarheid (vanaf 18/4) is een pluspunt
Eind datum        31/01/2018

Binnen de directie Netbeheer zijn we op zoek naar een partner die ons kan begeleiden bij:

 • de opstart van de lean-agile werking voor het detecteren, plannen, aligneren en opvolgen van businessbehoeften
 • de verankering van deze methodiek in onze afdelingen met hun verschillende operationele diensten
 • het zelfsturender maken van onze teams

( coaching van onze productowners, detectie en begeleiding van potentiële scrummasters, aanleveren trainingsmateriaal, aanreiken voorstellen ter optimalisatie..)
met als doel voor elke dienst een wendbare operationele planning te hebben die voldoet aan volgende criteria

 • haalbaar
 • geprioriteerd
 • (verticaal) gealigneerd op de strategische en tactische doelstellingen
 • (horizontaal) gealigneerd met de planningen van de andere diensten binnen (en buiten) de directie Netbeheer

De directie Netbeheer bestaat uit 5 afdelingen gevestigd te melle/merelbeke:

 • Supply chain & assetmanagent office
 • Assets & Netarchitectuur
 • Assetplanning & netwerkontwikkeling
 • Supply Chain
 • Facilitair beheer
 • De operationele planningen van de onderliggende diensten dienen gealigneerd en geprioriteerd te worden via een agile-lean aanpak.

 
Jouw verantwoordelijkheden
 

 • Organiseren en faciliteren van de lean-agile werking (o.a. sprint – en releaseplanning, review meetings, retrospectives, stand-up meetings gecombineerd met het onder controle houden van work-in-progress, stimuleren van waarde- en procesdenken en continu verbeteren).
 • Ondersteunen en coachen van de product owner(s) om alle aspecten van de rol ingevuld te krijgen (o.a. het beheer van de backlog en prioritisering ervan op basis van de waardecreatie voor Eandis).
 • Detecteren van potentiële scrum masters in de business en deze coachen/opleiden
 • Teamleden helpen om te communiceren en samen te werken om zowel operationele als lange-termijn doelstellingen te halen.
 • Teams helpen zelf-organiserend te worden en effectief op te leveren via lean-agile practices
 • Teams ondersteunen in het nakomen van de afspraken (op vlak van lean-agile werking en zelf gemaakte)
 • Teams helpen dienst-en afdelingsoverschrijdend te werken
 • De brug vormen tussen het team en andere stakeholders.
 • Ervoor zorgen dat er op een zo correct mogelijke manier gerapporteerd wordt over de lopende en geplande acties
 • Teamleden ondersteunen in het gebruik van lean-agile ondersteunende tools

 
Jouw profiel

Aantoonbare ervaring mbt:

 • scrum/agile projectwerking
 • de invoering en verankering van lean management en agile/scrum methodieken
 • change- en stakeholdersmanagement
 • het coachen van productowners en /of scrum masters

Pluspunten zijn:

 • Kennis kwaliteitmanagementsystemen (ISO 9001, ISO 55001, andere)
 • Ervaring in business analyse
 • Ervaring in de nutssector

 
 

Powered by WPeMatico