Project manager sociaal secretariaat – brussels, Belgium

Project Manager sociaal secretariaat
 

start datum = 01/11/2016
einddatum = 31/12/2016 met mogelijk verlenging Q1 2017
locatie = Brussel Centrum

Context

Sinds 1 januari 2016 is het Vlaams Agentschap Integratie & Inburgering (AII) aangesloten op het gemeenschappelijk personeelssysteem Vlimpers. In tegenstelling tot de andere aangesloten entiteiten volgt dit agentschap het privéstatuut met eigen sectorale regelingen. Dit geeft een bijzondere complexiteit die tot problemen leidt met zowel Vlimpers als de loonmotor L4, die beiden specifiek voor de publieke sector werden gebouwd. 

Ondertussen werd beslist om de loonadministratie van het agentschap opnieuw uit te besteden aan een sociaal secretariaat. De gunning is voorzien eind oktober. Het nieuwe sociaal secretariaat zal vanaf 1 januari 2017 voor de loonberekeningen instaan.

Het Agentschap Overheidspersoneel, dat Vlimpers beheert, zoekt een projectleider om deze exit in goede banen te leiden. De doelstelling is dat alle data tijdig en kwaliteitsvol overgedragen wordt en dat ondertussen de huidige dienstverlening verzekert blijft.

Jouw takenpakket houdt in : 

– Algemeen projectmanagement langs Ago zijde, oa;

o Motiveert projectmedewerkers en coördineert de taakverdeling i.s.m. de teamverantwoordelijken
o Organiseert de interne projectvergaderingen, brengt de juiste mensen rond de tafel
o Bereidt de stuurgroepvergaderingen mee voor 
o Volgt de realisatie van de mijlpalen en kwaliteit op
o Escaleert overschrijdingen van de planning en het budget aan de stuurgroep
o Informeert en rapporteert aan de stuurgroep
o Schat de projectrisico’s in en neemt corrigerende maatregelen zoals afgesproken met de stuurgroep 
o Coördineert het beheer van alle informatie in het project

– Coördinatie en opvolging van openstaande cases m.b.t. de huidige recurrente werking (tot de overdracht);
– Organisatie van de gegevensoverdracht naar AII / het nieuwe sociaal secretariaat;
– Opstellen van een nazorgplan

De projectleider zal nauw moeten samenwerken met de projectleider van AII.

Jouw profiel :
 

  • hands-on aanpak
  • sterke communicator
  • minimaal 5 jaar ervaring in een rol als project manager
  • feeling / affiniteit / werkervaring met context van een sociaal secretariaat
  • Ervaring in projecten rond datastromen en gegevensbeheer is een pluspunt
  • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands

Powered by WPeMatico