Project Manager – Brussel, België


Project Manager

De project manager dient via een projectmatige aanpak en beheer op dagdagelijkse basis het beoogde resultaat kwalitatief te behalen binnen het vooropgestelde budget en planning. De project manager dient nauw te kunnen samenwerken met de medewerkers uit de betrokken afdelingen (Customer Services, Actuariaat, Product Management, IT,…), met focus op de uiteindelijke ontvankelijkheid voor het projectresultaat.

De project manager kan m.b.v. onze gemeenschappelijke aanpak:

 • Zich vergewissen van de projectdoelstellingen en –haalbaarheid en m.b.v. creatieve strategieën complexe uitdagingen in de projectoplevering oplossen;
 • Met enthousiasme medewerkers kunnen engageren die onontbeerlijk zijn voor het success;
 • Beschikken over de intellectuele bagage om alle aspecten van de business uitdaging te doorgronden en deze helder te kunnen overbrengen aan senior management;
 • Afbakenen, verduidelijken en faseren van de projectinhoud rekening houdende met de strategische roadmap en afhankelijkheden;
 • Opstellen van een allesomvattend project charter;
 • Onderhandelen met en aansturen van interne en externe partijen;
 • Mobiliseren, beheren en leiden van cross-departementale projectteams;
 • Identificeren en opvolgen projectrisico’s/–knelpunten en proactief de noodzakelijke maatregelen nemen of aanbevelen;
 • Regelmatig en helder communiceren van het projectverloop;
 • Via “Lessons Learned” noodzakelijke verbeteringen formuleren;

Taken:

 • Uitvoeren voorbereidings-, pre-studie en realisatiefase;
 • Afbakenen van de project scope i.f.v. business doelstelling/business case;
 • Opstellen en opvolgen projectplanning (mijlpalen, resource impact,…)
 • Opstellen en opvolgen projectbudget (gepland vs. gerealiseerd, interne vs. externe,…)
 • Rapportering project (voortgang, issues & risico’s) aan de verschillende niveaus (lokaal en internationaal management, PMO, stuurgroepen,…)
 • Pro actief identificeren, aanpakken en escaleren van issues en risico’s (assumpties, afhankelijkheden, maatregelen,…)
 • Toepassen project change control (change request impact,…)
 • Frequente, op maat gemaakte, SMART project communicatie naar diverse doelgroepen
 • Opzetten en onderhouden projectconfiguratie (folders, documenten,…);
 • Verzekeren projectcontinuïteit;
 • Verzekeren vlotte transitie van projectmodus naar operationele modus;
 • Evalueren van het project met een lijst van aanbevelingen (“lessons learned”);- People & Change Management
 • Functioneel leiden, opvolgen en motiveren van een (multidisciplinair) projectteam;
 • Leider in verandering met positieve kijk vooruit;
 • Enabler – het uitdagende mogelijk maken;
 • Project kunnen verkopen;
 • Teambuilder in matrixorganisatie;
 • Medewerkers motiveren;
 • Onderhandelaar;
 • Conflicten aanpakken;
 • Heldere boodschapper.
 • Waarden
  • Klant centraal (oplossingsgericht, positief realistisch, pro actieve focus)
  • Ondernemend (resultaatsgericht, verantwoordelijkheidszin, continu verbeteren)
  • Integer (onberispelijk in handelen en communicatie)

Profiel:

 • Master opleiding behaald (handelswetenschappen/ IT management /…)
 • Je hebt ervaring als project manager van min 5 jaar en dit binnen een matrix structuur
 • Talen: moedertaal één van de 2 landstalen NL/FR en goede beheersing van de 2e taal – voertaal binnen het bedrijf is Engels
 • Anticiperend vermogen, voorspellen van risico’s
 • Ervaring is de verzekeringssector is geen must
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
 • Je bent diplomatisch maar je kan ook assertief optreden.

 

Powered by WPeMatico