Ondersteuning bij het programma ‘uitwerken van een ondersteuningsaanbod GDPR-implementatie’ – Brussels, Belgium

Ondersteuning bij het programma ‘uitwerken van een ondersteuningsaanbod GDPR-implementatie’.
 
Gewenste startdatum: 29/01/2017
Eind datum: 31/12/2017
 
We zoeken een ervaren veiligheidsconsulent die breed inzetbare instrumenten kan helpen ontwikkelen die rekening houden met zowel technische, juridische als organisatorische contextelementen. Iemand met ervaring en in staat de drie invalshoeken mee in de ontwikkeling van instrumenten mee te nemen.
Die ook rekening houdt met de verschillende stakeholders
De looptijd van het programma is 1 jaar en zal verschillende projecten bevatten waarbij het de bedoeling is om verschillende instrumenten te ontwikkelen en te laten valideren.

Jouw profiel

  • Ervaring van het opmaken van een veiligheidsplan voor een agentschap
  • Ervaring met het opmaken van een PIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling zoals beschreven in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • Kennis van de regelgeving en bevoegde instanties mbt gegevensbescherming en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op Europees, nationaal en Vlaams niveau.
  • Uitgebreide ervaring in de Vlaamse overheid noodzakelijk.
  • Kennis Van het Nederlands (zowel mondeling als schriftelijk)

Powered by WPeMatico