Junior Java Web Developer – Aalst, Belgium

 
Junior Java Web Developer

Gewenste startdatum   16/08/2017
Eind datum        22/12/2017

Java ontwikkelaar voor de ontwikkeling van het webportaal. Als ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse functies zoals gedefinieerd in de functionele analyse met focus op het afwerken van stories, waarbij zowel backend als frontend werk vereist is.

Algemeen:

 • er wordt gewerkt binnen een Agile omgeving
 • het betreft een opdracht van 80 MD in 2017

Grondige kennis en aanwijsbare ervaring van:

 • Java8
 • PostgreSQL
 • Maven 3.x
 • Spring en Spring Security
 • Hybernate
 • Restful web services
 • Junit
 • Log4j
 • HTML5, CSS3
 • Javascript en bij voorkeur ook AngularJS en Typescript

Kennis en ervaring met de volgende ontwikkeltools

 • JIRA
 • Bamboo
 • Git

Andere:

 • Ervaring met test driven development.
 • HTML5 Frontend ontwikkeling en GIS kennis

Onze klant heeft als doelstelling om de rioolinfrastructuur binnen Vlaanderen op te bouwen aan de hand van gegevens beschikbaar gesteld door gemeenten, rioolbeheerders en ook bovengemeentelijke informatie. Het webportaal dat hiervoor wordt ontwikkeld heeft tot doel de info van deze verschillende actoren samen te brengen, het netwerk over het gebied te visualiseren en informatie over of voor het netwerk beschikbaar te stellen binnen en buiten onze klant.
De opbouw van dit netwerk en de koppeling ervan onderling over het gebied heen moet in de toekomst toelaten de processen betreft aanvragen en toekennen van subsidies te baseren op meer up to date informatie en deze processen ook vlotter te kunnen afhandelen.
Standaardisatie van de data en een nieuw datamodel moeten er toe leiden dat nieuwe analytische technieken kunnen worden toegepast en het opvragen, tonen van historische gegevens past binnen de functionele behoeften.

Jouw profiel     
 

 • Java 7 of 8: medior (3,00 jaar )
 • Spring en Spring Security: medior (2,00 jaar )
 • Restfull WebService: medior (3,00 jaar )
 • Ervaring met ontwikkelen van Java Web applicaties met transacties naar een RDBMS: medior (3,00 jaar )           
 • Maven 3.x: medior (2,00 jaar ) 
 • Javascript: medior (2,00 jaar )   
 • AngularJS: medior (2,00 jaar )   
 • Ervaring met Test driven development
 • Informele standaarden GEOJson, is een plus
 • OGC standaarden is een plus
 • Postgresql + Postgis
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands
 • Bereidheid om in teamverband te werken op basis van de principes van Agile

Powered by WPeMatico