IT Project Manager – Brussels, Belgium

IT Project Manager

Gewenste startdatum: 01/01/2017
Eind datum: 30/06/2017
 
Onze klant wenst een belangrijk IT-project te realiseren voor eind 2016. De requirements zijn uitgeschreven, een applicatie partner wordt op dit moment gezocht, opstart project is voorzien tegen 09/05/2016. Om het huidig projectteam te versterken, zoekt onze klant een halftijdse Consultant IT project manager over de periode 09/05/2016 t.e.m. 31/12/2016 met eventuele verlenging indien nodig. Werkritme 2-3 dagen per week af te stemmen met de verantwoordelijke.
 
Jouw verantwoordelijkheden
 
De IT projectmanager is verantwoordelijk voor:

 • Beheer van het project, waarbij continu de planning, het budget en het vooropgesteld doel wordt bewaakt
 • Bewaken van de planning zodanig dat de vooropgestelde taken worden uitgevoerd rekening houdend met de verschillende vooropgestelde mijlpalen
 • Bewaken van het vooropgesteld doel zodanig dat de beschreven functionaliteiten worden geïmplementeerd, genomen beslissingen worden uitgevoerd
 • Bewaken van het budget zodanig dat het budget niet overschreden wordt
 • Om deze doelstelling te bereiken zal de projectmanager het projectteam aansturen, transparant informeren en rapporteren zodanig dat op elk moment de status van het project duidelijk is en dit betreft de verschillende deelgebieden (planning, budget en vooropgesteld doel)
 • Het bewaken & rapporteren van de eventuele risico’s zal ook integraal deel uitmaken van deze verantwoordelijkheid, evenals het tijdig initiëren van nodige maatregelen om deze risico’s op te vangen.

Jouw profiel: 

 • minimum een master diploma 
 • minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager
 • Ervaring met nutsbedrijven is een sterke troef, meer specifiek ervaring in klantenbeheersysteem en facturatieprojecten 
 • Ervaring met overheid en overheidsdiensten is een pluspunt
 • Ervaring binnen een start up – omgeving is eveneens een pluspunt     
 • Relavante kennis en ervaring met SAAS oplossingen voor CRM implementatie  
 • Certificaat van PM methologie (Prince 2 of PMBOK, …)
 • Perfect mondeling en geschreven kennis van het Nederlands   

Om deze leidende rol tot een goed einde te brengen, moet de IT projectmanager bovendien beschikken over volgende eigenschappen:

 • Analytisch vermogen: Elk succesvol project start met het correct doorgronden van de te realiseren doelstellingen. Je zal er moeten voor zorgen dat de vraag van jouw opdrachtgever kristalhelder is, bepalen welke profielen nodig zijn om het project te realiseren en voor elke medewerker binnen jouw team de juiste deeltaken formuleren. Bovendien ben je ervoor verantwoordelijk dat de gestelde termijn per deeltaak uiteindelijk leidt tot een tijdige oplevering binnen het budget.
 • Proactiviteit: Als project manager moet je in staat zijn om de risicofactoren voor jouw project vooraf in te schatten. Voor elk van deze risico’s voorzie je de juiste maatregelen om de eventuele schade te vermijden of beperken.
 • People Skills: Binnen jouw project zal je niet zelf zorgen voor de uitvoering van de deeltaken, maar je ziet er op toe dat elke taak tot een goed einde gebracht wordt. Dit houdt dus in dat je mensen zal moeten leiden en coachen zodat ze gemotiveerd blijven.
 • Stressbestendigheid: Hoe goed je inschatting van risico’s ook mag zijn, onvoorziene omstandigheden zijn nooit volledig uit te sluiten. Het spreekt dan ook voor zich dat je over de nodige koelbloedigheid moet beschikken om met deze obstakels om te gaan.

Powered by WPeMatico