IT Manager – Brussels, Belgium

IT Manager
 
Period: Starting as soon as possible until 31/03/2018.
 
Onze klant is een van de belangrijkste Belgische bedrijven voor de productie en de distributie van drinkwater én voor de sanering van afvalwater.
 
De kandidaat moet aantonen dat hij of elk van de voorgestelde personen over de volgende capaciteit beschikt:

 • Over minimum 5 jaar ervaring als ” IT-manager” en/of over minsten 5 jaar ervaring als revisor van IT-systemen beschikken
 • Over een universitair diploma (master) beschikken
 • Tweetalig Nederlands/Frans zijn en beschikken over een praktische kennis van het Engels
 • Op 1 juni 2017 beschikbaar zijn
 • Over kennis/ervaring inzake ERP beschikken
 • Kennis hebben van de methodologieën van projectbeheer en projecten-portefeuille
 • Over een erkende bekwaamheid inzake Change Management beschikken
 • Over een ervaring inzake strategische IT-visie beschikken

context

Het Departement Informatie Technologieën is verantwoordelijk voor: het selecteren, het ter beschikking stellen en het onderhouden van alle IT-systemen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bedrijf.
Uitzonderingen op deze verantwoordelijkheid worden goedgekeurd door de betrokken directie(s) en betreffen enkel de volgende systemen:

 • labprogramma’s: deze programma’s werken wel op basis van een infrastructuur die aangeleverd wordt door het Departement Informatie Technologieën, dat er de budgetten voor opstelt;
 • industriële informatica: het Departement Informatie Technologieën wordt wel op de hoogte gehouden van de evoluties van deze systemen en levert de communicatie-infrastructuur;
 • grafische programma’s: het Departement Informatie Technologieën is wel verantwoordelijk voor de infrastructuur; de selectie van nieuwe programma’s dient, bovendien, gevalideerd te worden door het Departement Informatie Technologieën, dat er eveneens de budgetten voor opstelt;
 • programma’s die de entiteit Reprografie – Prepress gebruikt: het Departement Informatie Technologieën wordt wel op de hoogte gehouden van de evoluties van deze systemen.

 
Concreet houdt dit in dat het Departement Informatie Technologieën, voor de systemen die onder zijn bevoegdheid vallen, zorgt voor:

 • de selectie van de gepaste middelen,
 • de installatie ervan, eventueel in samenwerking met andere entiteiten,
 • het onderhoud van deze middelen,
 • de ontwikkeling en/of implementatie van deze middelen,
 • de ondersteuning van de personeelsleden bij het gebruik van deze middelen.
 • Is verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van alle softwareprogramma’s ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen.

In het kader daarvan:

 • analyseert ze de vragen van gebruikers;
 • bepaalt ze welke middelen moeten worden ingezet om die vragen te beantwoorden;
 • zorgt ze voor de ontwikkeling / implementatie van deze middelen;
 • zorgt ze voor een optimaal beheer van deze middelen als ze eenmaal geïmplementeerd zijn, om een maximale beschikbaarheid van deze middelen te garanderen, en dit tegen de laagste kosten.

Entiteit Operaties

 • Beheert de informaticazalen en alle componenten van de centrale infrastructuur, die onder andere de gebruikers toegang geven tot de gevraagde programma’s en gegevens zoals:

  • de servers;
  • de systemen voor de gegevensopslag;
  • de back-upsystemen;
  • de centrale printers (voornamelijk voor afdruk van documenten m.b.t. facturering en lonen);
  • het systeem voor de elektronische post;
  • de beveiligingssystemen (firewall, domeincontrollers, …).
 • Beheert de infrastructuur voor afdruk van ‘grote formaten’ en beheert het klassement van de eraan verbonden plannen en documenten op papier- en digitaal formaat.
 • Is verantwoordelijk voor de opbouw, het beheer en de controle van de centrale infrastructuur, met in het bijzonder aandacht voor de betrouwbaarheid, het prestatievermogen en de veiligheid van al de systemen.
 • Is verantwoordelijk voor het beheer van de applicaties en van de centrale databanken.

Entiteit Ondersteuning
Heeft volgende opdrachten:

 • ondersteuning van de eindgebruikers bij alle door het Departement Informatie Technologieën aangeboden oplossingen; indien nodig wordt op de andere entiteiten van het Departement Informatie Technologieën een beroep gedaan om specifieke problemen op te lossen;
 • 1e lijn voor de problemen in verband met de grafische informatica: voor de functionele problemen in verband met MicroStation wordt een beroep gedaan op de key users van de DSL; in de andere gevallen wordt de kwestie door het Departement Informatie Technologieën behandeld;
 • aankoop, installatie, beheer en onderhoud van:
  • werkstations: pc’s, draagbare pc’s, pda’s, …,
  • randapparatuur: printers, scanners, fototoestellen, …,
  • fotokopieer- en faxtoestellen,
  • projectiemateriaal;
 • opleiding van de gebruikers voor alles wat informatica betreft.

Entiteit Telecom

 • installatie, beheer en onderhoud van alle netwerkcomponenten;
 • ontwerp, realisatie, aanpassing en uitbreiding van het netwerk wanneer het nodig is.

Entiteit Administratie

 • Beheert al de administratieve taken binnen het Departement Informatie Technologieën.

 

Powered by WPeMatico