Functional Analyst – Mechelen, België

Functional analyst
 
Een Functioneel Analyst vertaalt business requirements naar een functionele oplossing en dit voor zowel projecten als change requests. Bij development wordt er nauw samengewerkt met de software architect en developers om ervoor te zorgen dat de scope bewaard wordt en de functionaliteiten getest. Na het testen en implementeren wordt er geëvalueerd of het project volledig aan de vooropgestelde noden voldoet.
 
Key Roles & Responsibilities: 

 1. Vertalen van business requirements naar functionele en niet-functionele requirements aan de hand van use cases en user stories en dit voor zowel projecten als change requests
 2. Bijdragen tot de totstandkoming en kennis nemen van de architectuur van het applicatielandschap, inclusief de context ervan
 3. Valideren van de voorgestelde oplossingen van delivery partners
 4. Beoordelen en valideren van kosteninschattingen bij het doorvoeren van wijzigingen
 5. Ondersteunen bij en uitvoeren van testen om zo de kwaliteit van de applicaties te toetsen
 6. Bewaken van de kwaliteit en ontwikkeling van applicaties om zo het gebruiksnut en kosten te optimaliseren

 

Business Expertise:

 • Kennen van de activiteiten in de business; verduidelijken wat de vraag is van de business
 • Uitvoeren van projecten
 • Opmaken van initiële kosteninschattingen
 • Beschikken over expertise in een sub-domein of business functie
 • Probleemoplossend denken
 • Analytisch denken
 • Kennis over de functies van verschillende applicaties
 • Voorstellen van verbeteringen en  kansen voor de onderneming
 • SPOC binnen het functioneel domein
 • Expertise over één of meerdere business functies; meewerken als functionele tracklead in projecten met hoge(re) prioriteiten
 • Vergelijken van de Telenet- standaarden met externe benchmarks

 

Nature & Area of Impact:

 • Autoriteit in specifieke tools en processen
 • Werken in gekende processen en binnen de discipline van het projectteam
 • Input in de roadmap van het domein
 • Ondersteunen bij taken met hoge(re) prioriteiten
 • Omgang met risico’s
 • Projecten nauwkeurig uitvoeren en  ondersteunen
 • Input geven in de roadmap van het  domein
 • Aangaan van uitdagingen
 • Belichten van negatieve neveneffecten in andere domeinen dan het eigen functionele domein
 • Inzicht in waar de business in de toekomst naar toe wil
 • Vertrouwd om te werken in een outsourced en multivendor

 
 
Interactions / Interpersonal Skills:

 • Organiseren van informatie voor gebruikers
 • Nauwe samenwerking met teamleden
 • Samenwerken met verschillende partijen
 • Mee coachen van nieuwkomers
 • Teamleden ondersteunen; delen van kennis en helpen met groeien zonder hiërarchische verantwoordelijkheden
 • Doorgeven van informatie aan de teamleden
 • Interactie met Senior business people

Powered by WPeMatico