First Line ICT Support/ Local Support – Mechelen, Belgium

First Line ICT Support/ Local Support

Gewenste startdatum   07/08/2017
Eind datum        29/12/2017

Locatie: Antwerpen, af en toe pendelen naar Leuven en Mechelen
 
Is verantwoordelijk voor het oplossen van de door de Helpdesk geregistreerde incidenten en aanvragen en het herkennen van problemen:

 • Zoekt een oplossing voor de gemelde incidenten en sluit het incident nadat de oplossing is geïmplementeerd.
 • Informeert de gebruiker in verband met de ter beschikking gestelde oplossing via de centrale service desk.
 • Analyseert het gestelde probleem en lost het probleem op of escaleert het probleem naar tweedelijn.
 • Geeft advies bij het opmaken van een changeaanvraag.
 • Staat in voor het operationeel beheer van lokale toepassingen en systemen conform de richtlijnen:
 • Geeft de onderhoudsnoden aan en voert het onderhoud uit.
 • Voert de operationele monitoring uit en voert de nodige controles uit.
 • Beheert de lokale servers.
 • Beheert het lokale netwerk.
 • Is verantwoordelijk voor de goede werking van de desktop omgevingen.
 • Beheert de verschillende lokale opslagmediums.
 • Werkt voorstellen uit voor operationele procedures, documenteert deze en stuurt deze bij waar nodig.
 • Voert wijzigingen aan de infrastructuur uit en voert updates aan standaardsoftware uit.
 • Geeft advies bij het opmaken van capaciteitsvereisten. Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de (lokale) systeembeveiliging conform de richtlijnen
 • Voert de policies en guidelines voor de bescherming van de PC’s, paswoorden uit
 • Ondersteunt het beheer van digitale identiteiten, toegangen en rechten
 • Geeft advies bij het vastleggen van security policies en architectuur.
 • Staat in voor het detecteren, oplossen en escaleren naar tweede lijn van security incidenten en registreert deze.
 • Adviseert bij het verzekeren van de continuïteit:
 • Adviseert bij het opmaken van het ICT-DRP-plan.
 • Test de ICT-continuïteitsplannen en geeft feedback en advies voor bijsturingen.
 • Voert deze uit op moment van een ICT-calamiteit
 • Identificeert ICT-opleidingsnoden binnen de business:
 • Identificeert de opleidingbehoeften bij de business ivm ICT-systemen en -oplossingen.
 • Geeft advies bij het opstellen van een opleidingsprogramma en assisteert bij de uitvoering ervan.
 • Beheren van de toegewezen configuration items in de CM DB:
 • Beheert de toegewezen configuratie items in de CMDB.
 • Geeft input bij het verifiëren van de CMDB.

Jouw profiel
 

 • Aantoonbare ervaring met Active Directory       
 • Aantoonbare ervaring met Server 2008/2012
 • Aantoonbare ervaring met Windows 7
 • Aantoonbare ervaring met Office 2010
 • Aantoonbare ervaring met Printservers
 • Aantoonbare ervaring met Fileservers
 • Aantoonbare ervaring met Exchange
 • Ervaring met DHCP
 • Ervaring met DNS
 • Ervaring met Powershell
 • Ervaring met SCCM
 • Ervaring met Appsence
 • Perfecte mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands             

Powered by WPeMatico