Expert organisatie optimalisatie – Gent, Belgium

Expert organisatie optimalisatie

Gewenste startdatum   01/05/2017
Eind datum        30/06/2018
 

 • De organisatie ondersteunen en adviseren in een aanpak die bijdraagt en leidt tot operational excellence. Dit door de huidige manier van werken in kaart te brengen, en aan de hand van beproefde methodieken zoals value chain analyse, verbetervoorstellen te doen.
 • Opnemen van de rol van operations consultant bij het uitzetten van de impact van veranderingen op onze organisatie, implementatietrajecten voorstellen en begeleiden.
 • Streven naar continu verbeteren van de organisatie aan de hand van ondermeer six sigma- technieken, hierbij rekening houdend met de ruimere context, de continue veranderingen, de sectorcontext. Binnen dit gegeven, suggesties aanbrengen ter harmonisatie, verbetering, kostenbesparing naar de organisatie toe.
 • Expertise aanleveren wat betreft good practices en standaarden in verbeteringstrajecten met impact op de ganse organisatie.
 • Analyseren en voorstellen doen en implementeren rond integreren van toekomstige activiteiten binnen het bedrijf of optimaliseren van de werking rond bestaande activiteiten.

Jouw profiel
 

 • De kandidaat moet bij de kandidatuurstelling 3 referentieprojecten in de laatste 5 jaar voorleggen, met daarbij volgende gegevens:

  • relevantie van de opdracht voor deze aanvraag
  • sector waarin de opdracht uitgevoerd werd
  • exacte scope van de opdracht (verantwoordelijkheid van de kandidaat in de totale opdracht)
  • budgetgrootte waarover je beschikte
  • Aan wie je rapporteerde
  • welke methodologie werden er gehanteerd voor organisatie optimalisatie
 • Aantoonbare ervaring met reorganisatie oefeningen: Senior ( 10,00 jaar )
 • Ervaring binnen de nutssector: elektriciteit/aardgas: Senior (10,00 jaar )
 • Six sigma (yellow belt)  Medior (5,00 jaar )         

Powered by WPeMatico