Expert Business Analist – Merelbeke, Belgium

Expert Business Analist

Gewenste startdatum: 01/03/2017
Eind datum: 31/08/2017
Werkplaats: Merelbeke, af en toe verplaatsing naar Melle
(Thuiswerken niet mogelijk)

Het project CAPTAR werd opgericht om onze klant voor te bereiden op de hervorming van de tariefstructuur. De doelstelling van dit project is het uitwerken van oplossingen en het in kaart brengen van alle elementen die nodig zijn voor de implementatie van een capaciteitstarief tegen ten vroegste januari 2019.
Het project behelst de volledige coördinatie met betrekking tot de visievorming over capaciteitstarief, het creëren van intern en extern draagvlak voor deze visie en de procesmatige en systeemtechnische implementatie van het capaciteitstarief in samenwerking met de betrokken diensten.
Het project valt onder te verdelen in 2 fasen. In een eerste fase ligt de focus op de visievorming, het creëren van draagvlak, de opmaak van een informatiemodel en een high-level impact analyse. Het projectteam zal een faciliterende rol opnemen in de visievorming.
In een tweede fase wordt de concrete implementatie verder voorbereid en worden de ICT systemen aangepast aan de nieuwe tariefstructuur.
Captar wordt op een agile manier aangepakt, de organisatie bouwt op principes van scrum.
We zoeken een projectmedewerker – business analist die ondersteuning biedt in de eerste fase van het project. Je maakt de specifieke impact-analyses ter onderbouwing van de globale visievorming en de gedetailleerde design. Hierbij heb je aandacht voor de standpunten van de verschillende stakeholders en de aanvaarding van mogelijke oplossingen Je bereidt te nemen beslissingen voor en zorgt voor de borging achteraf. Daarnaast coördineer je de opmaak van het informatiemodel in samenwerking met betrokken collega’s ter voorbereiding van d e projectdefinitie. Je analyseert de impact op de bestaande processen en bereidt nieuwe processtappen voor met de betrokken BPA’s. Je biedt ondersteuning in de opmaak van een change actieplan dat onze interne en externe stakeholders zal voorbereiden en begeleiding in de overgang naar een nieuw tarief.

Jouw profiel
 

 • Je maakt specifieke impactanalyses ter ondersteuning van de visievorming over capaciteitstarief;
 • Je formuleert en/of analyseert nieuwe design oplossingen op vlak van prijszetting
 • Je levert input in de opmaak van de projectdefinitie
 • Je faciliteert besprekingen tussen proceseigenaars, (S)BPA’s, interne/externe experten om de proces- en systeemtechnische impact van de wijziging in kaart te brengen;
 • Je helpt mee aan de opmaak van een informatiemodel;
 • Je zorgt voor het documenteren, opvolgen van de werkgroepen en besprekingen: besluiten, voorstellen … d.m.v. een inzichtelijke documentatie
 • Je behoudt een overzicht op de onderwerpen die in analyse zijn en houdt rekening met veranderende prioriteiten. Je communiceert hierover op een transparante manier naar het team en naar je stakeholders.
 • Je ondersteunt de opmaak van aan een change- en communicatieplan
 • Je bereidt interne werkgroepen (vnl. Merelbeke/Melle) voor en participeert hieraan actief
 • Je houdt hierbij zowel rekening met een marktperspectief als met een Eandis perspectief.

 
Jouw profiel
 

 • Business Analyse: Medior ( 5,00 jaar )   
 • Projectwerking Medior ( 5,00 jaar )        
 • Kennis Agile/Scrum principes
 • Ervaring Stakeholdermanagement: Medior ( 5,00 jaar )
 • kennis van de energiemarkt en vertrouwd met de ontwikkelingen van de energietransitie
 • zin voor initiatief
 • Resultaatgericht, efficiënt en zelfstandig kunnen werken in teamverband
 • aandacht voor informatieborging en uitwisseling
 • discreet omgaan met vertrouwelijke data
 • Goed overweg kunnen met de vertrouwde office toepassingen
 • Doorzettingsvermogen en kunnen omgaan met strakke deadlines
 • Taal: Nederlands
 • MS office
 • Communicatief
 • Organisatietalent

Powered by WPeMatico