ERP programmamanager ICT – Mechelen, Antwerpen

ERP programmamanager ICT

Gewenste startdatum: 02/01/2017
Eind datum: 31/03/2017

Het beheren van een programma bestaande uit meerdere ICT-projecten met korte en lange doorlooptijd. Dit rekening houdend met de behoeften, mogelijkheden en beperkingen inzake technologie, ICT-personeel, budget en tijd, teneinde een coherent beheer van alle ICT-initiatieven en –projecten te kunnen verzekeren.
Dit in het kader van het ERP programma van onze klant.
De ERP programmamanager ICT richt zich vooral naar de ICT organisatie en het ICT-team en de voortgang aldaar, terwijl de business programmamanager een meer overkoepelende rol heeft en instaat voor de contacten met de opdrachtgever, de stuurgroep en de business.

De kandidaat-uitvoerder dient ervaring en competenties te hebben in:

 • Het leiding geven aan en motiveren van een projectteam van minimum 10 ICT-medewerkers
 • Het bewaken van de scope, budget, timing en kwaliteit van de ICT-deelprojecten van het ERP programma
 • De opmaak van een meerjarige ICT resourceplanning voor het hele ERP programma.
 • Het strategisch inplannen van budgetten en resources.
 • Het opzetten van een SAP support organisatie ifv de reeds opgeleverde deelprojecten.
 • Het opvolgen en aansturen van de ERP projectmanagers ICT betreffende de oplevering van projectproducten op basis van de goedgekeurde planning en binnen vooraf afgesproken scope en budget. Dit volgens de Prince2 methodiek
 • Het meewerken aan de opmaak, gunning en opvolging van bestekken voor de ERP deelprojecten.
 • De ERP-programmamanager ICT rapporteert m.b.t. de voorgang aan de business programmamanager van het ERP-programma. Afstemmingen met de verschillende andere trajecten binnen ERP programma is noodzakelijk.
 • Vertaald naar activiteiten geeft dit:
  • Opvolgen van resourcenoden vanuit de ERP ICT-deelprojecten.
  • Bepalen en opvolgen van budgetten ifv de ICT-profielen binnen het ERP programma.
  • Rapporteren en beheren van risico’s en issues tijdens de uitvoering.
  • Afstemmingen met de verschillende andere trajecten binnen de ICT-organisatie en het ERP-programma.
  • Overdracht naar organisatie en communicatie.
  • Bewaakt de scope en volgt, in samenwerking met de business programmamanager, nauwgezet het beschikbare en gespendeerde ICT-budget op, alsook de ICT resources, binnen alle lopende ERP-deelprojecten.
  • Coördineert in het kader van het ERP-programma de samenhang en parallelle uitrol van verschillende ICT-deelprojecten van het ERP programma.
  • Stuurt de projectmanagers ICT aan

               
Jouw profiel

 • ICT programmamanagement van een strategisch programma met een impact op organisatie-kritische processen: senior ( 4,00 jaar )           
 • Ervaring met projecten in een SAP ERP context senior ( 4,00 jaar )           
 • Ervaring met meerjarenplanning– op vlak van ICT noden van een programma met deelprojecten.
 • Heeft een ruime ervaring in projectmanagement: senior ( 10,00 jaar )        
 • Heeft ervaring met het managen van projecten binnen een gemengde technologische omgeving (SAP, AS400, Java, Datastage, BizTalk, …): medior (2,00 jaar )         
 • Diepgaande kennis van en ervaring met de procedures binnen overheidsopdrachten.  
 • Werkt op zeer autonome basis.
 • Moet zeer proactief te werk gaan en zelf de nodige stappen en initiatieven nemen.       
 • Kennis van Clarity, MS Project, MS Office
 • Kennis van Prince2 methodologie
 • Kennis van planningstechnieken
 • Ervaring met samenwerking met ICT infrastructuur
 • Ervaring en kennis binnen de sector van openbaar vervoer: senior ( 4,00 jaar )
 • Sterke mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal   

Powered by WPeMatico