Continuous Improvement Manager – Mechelen, België


Continuous improvement manager
 
Als onderdeel van het TB Sales team, is het Competence Center verantwoordelijk voor het het maken van Non Transactional offers en het ondersteunen van de TB Sales Force tijdens technisch  commerciële gesprekken bij de klanten wiens behoeften verder gaan dan onze standaard off the shelve offering. Tevens helpt het Competence Center bij het developpen van de respectieve businesses.
Om de winstkansen bij elke deal te optimaliseren in een klimaat van acquisities en stevige groeiobjectieven is het succes van het Competence Center geënt op een cultuur van voortdurende verbetering.  Door het implementeren van de juiste improvements en de het uitbouwen van een team van mensen die kwaliteit hoog in het vaandel dragen, slagen wij erin telkens weer onze objectieven te bereiken of overshooten. Hierdoor zijn we een belangrijke peiler binnen het succes verhaal van TB, met de ambitie nog belangrijker te worden in dit verhaal.
 
De Functie:
 •  De continuous improvement manager is verantwoordelijk voor het nastreven van operational excellence door het implementeren van de juiste verbeteringen en het creëren van een mindset van continu verbeteren doorheen het competence center. 
 • De continuous improvement manager is een expert in continuous improvement. Hij/zij heeft een goed inzicht in de beschikbare methodologieën en tools die kunnen worden ingezet in het improvement proces.
 • Als improvement manager werk je op een improvement area of programma dat in samenspraak met de Competence Center Staff wordt bepaald. Je bent verantwoordelijk voor de analyse, de root cause assessment, het definiëren van de juiste verbeteringen, het implementeren ervan en het meten van succes. Je rapporteert op regelmatige basis over de verbeteringen en de status ervan aan de manager.
 • Hij/zij werkt ook op grotere improvement programma’s en volgt deze programma’s op in zijn geheel. Binnen een dergelijk programma dienen de nodige deelprojecten en improvement topics te worden gedefinieerd als onderdeel van het grotere programma.
 • De improvement manager is mee verantwoordelijk voor het creëren van een cultuur van continue verbetering in alle kanalen. Hij/zij verzekert op die manier een kwalitatieve inflow aan improvement ideeën die rechtstreeks inspelen op de objectieven van het Competence Center
 
 De Rol:
 • Je bent een expert op het vlak van continue verbetering en je verzekert dat je improvement projecten het nodige draagvlak hebben binnen de organisatie.
 • Je bent de owner van je projecten en programma’s en zorgt voor een kwalitatieve en tijdige oplevering van improvements die een maximale impact hebben op de doelstellingen van de kanalen. Je rapporteert over de status en vooruitgang van je projecten aan de manager.
 • Je zet tools en methodologieën in die kunnen gebruikt worden binnen de Business omgeving en dit in elke fase van het improvement project.
 
Profiel:
 •  Je hebt een master diploma met ervaring in proces- en/of improvement omgevingen
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden en conceptueel denkvermogen
 • Je bent resultaatgericht en staat garant voor kwalitatieve en tijdige opleveringen
 • Je hebt een enthousiasmerende stijl van werken
 • Je hebt een expert op het vlak van continue verbetering en bent door je intrinsieke interesse altijd op zoek naar verbeteringen
 • Je neemt ownership over je takenpakket en bent in staat om te werken in een dynamische en snel veranderende omgeving.
 • Je bent communicatief en weet boodschappen op een heldere en inspirerende manier over te brengen
 • Je bent meertalig NL-EN (-FR)

 

Specificatie rond de verschillende improvement streams:
 • Competence Center Rasci updaten
 • Roles & Responsabilities updaten en documenteren
 • Offer process van de verschillende technology streams optimaliseren, alligneren, documenteren, uniformiseren.
 • Competence Center Reporting: optimaliseren van het bestaande Pre-sales Dashboard
 • Set up framework dat de customer facing time van de Technical consultants optimaliseert versus het verwerken van de offer requests
 • Verbeteren Deal Review process
 • Set up framework voor Cost Accounting  van de pre-sales omgeving
 • Project Manage and supervise ongoing  side projects within the Competence Center
 • Clean up Product Book Legacy
 • Set up future proof framework for  rules of engagement  with Operations & Product department
 
Specifieke priority stream:
 • Mobile pre-sales activiteiten up to Enterprise standards brengen
 • Manage Regional Network Engineers ( 3fte’s) – people management
 • Integratie RNE team  in the Run organisatie finaliseren

Powered by WPeMatico