Lead Developer – Asse, België

LEAD DEVELOPER – VACATURE.COM

Onze klant is één van de belangrijkste mediaspelers in het land, met nog heel wat ronkende titels zoals Het Laatste Nieuws, De Morgen, HLN.be, Humo, , Tweakers.net, Spaargids.be, enz. Vacature.com is, naast een rekruteringssite, een verbindende schakel tussen werkgevers en werknemers. Een partner die enerzijds de noden van werkgevers vertaalt naar en beantwoordt d.m.v. ons platform en anderzijds bezoekers verder helpt in de ontwikkeling van hun carrière. De omvang van onze site? Maandelijks vele honderdduizenden job views, tienduizenden bezoekers,  integraties op HLN.be, De Morgen.be, Humo, tweakers.net, spaargids.be, etc. Ook bij ons gaat de digitale revolutie enorm snel! Om ons team hierin mee te nemen en om onze site en bijhorende tools verder te ontwikkelen zijn wij op zoek naar een Lead developer.
Aan uitdagingen alvast geen gebrek:
 • Samen met de business analist sta je in voor het definiëren en omschrijven van de benodigde oplossingen. Je maakt dat de dingen gebeuren en haalt het beste uit iedere opportuniteit.
 • Je beheert de roadmap en bepaalt in overleg met het management en de collega’s de prioriteiten.
 • Je bouwt zoveel mogelijk zelf aan de site en de systemen en waar nodig schakel je, in samenspraak met de business analist, externe partijen in.
 • Je beheert het development budget.
 • Je bouwt verder aan onze technische kennis en wil voortdurend bijleren: van je IT collega’s, de besten ter wereld, d.m.v. opleidingen, etc.
 • Je rapporteert aan de general manager van online services en afhankelijk van je ervaring en ontwikkeling maak je deel uit van het management team.

JE STERKE PUNTEN: 
 Door jouw ervaring beschik je over een goede kennis van deze technologieën:

 • Programmatie:

  • Microsoft .NET Framework
  • Microsoft ASP.NET
  • C#
 • Cloud / Azure
  • Azure Web Applications (PaaS) bouwen en onderhouden
  • Deployen in deployment slots
  • Domain driven architecture
  • Public API architecture
 • Web CMS
  • Umbraco (PaaS)
 • Web UI – Frontend
  • HTML5 en CSS3 – LESS
  • JavaScript (jQuery)
 •  Een basiskennis van Selligent is mooi meegenomen
 • Je werkt graag zelfstandig en bezit de drive om kwaliteitsproducten af te leveren. Je bent een enthousiaste werker met zin voor initiatief.
 • Een flinke dosis verantwoordelijkheid schrikt jou niet af.
 • Je kijkt ernaar uit om in een vlotte en dynamische omgeving te werken.
 • Omgaan met deadlines en duidelijk communiceren zit in jouw natuur.

Powered by WPeMatico

Business Project Manager – Mechelen, Antwerpen


Business Project Manager 

Het Operational Excellence team is verantwoordelijk voor alle change management activiteiten binnen de TB Customer Service organisatie. Het doel is om op gecontroleerde wijze veranderingen door te voeren zodanig dat de operationele werking van de Customer Service teams zo min mogelijk verstoord wordt en zij zich kunnen richten op het dagelijkse management van de afdeling en de uitvoering van het klantcontact; bereikbaar zijn voor de klant en het leveren van een maximale klantentevredenheid. De functionaris speelt hierin een essentiële rol om iedere vorm van verandering juist in te schatten, bij te sturen en gecontroleerd te implementeren in de Customer Service organisatie. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Vertegenwoordigen van Customer Service binnen projecten waarbij impact op klanten, performance, staffing (FTE/budget), processen wordt geanalyseerd. Projecten kunnen doorheen de gehele organisatie geïnitieerd zijn en zijn dus niet beperkt tot de eigen TB Governance; ook projecten van RSCO, RMD, IT, T&O hebben veelal impact op de Business, Business klanten en de Customer Service processen en tools/applicaties.
 • Beschrijven van business requirements, inbrengen in de projecten en borging hiervan zodat deze items worden opgenomen in de projectscope en geimplementeerd worden. Stuurt de projecten (projectmanager en projectteam) bij zodanig dat de business requirements behouden blijven en de impact zo laag mogelijk blijft
 • Ontwikkelen van projectscope en aanpak en implementeren van projecten en changes. Dit kan onderdeel zijn van een overkoepelend project of eigen geinitieerde projecten met als doel optimalisatie of continue verbetering te realiseren. Centrale coordinatie van releases zodanig dat de juiste Operational Readiness (implementatie, briefing, training en kennisborging) plaatsvindt.
 • Adviseren van CS management ten aanzien van scope, aanpak en samenstelling van verbeterprojecten en het doorvoeren van veranderingen in operationele processen en werkwijze
 • Ondersteunen van de CS managers in hun process ownership door het borgen van het process management framework (BPMN 2.0), het up to date houden van procesdocumentatie, het ontwikkelen van nieuwe processen en het pro-actief aandragen van verbeteringen in bestaande processen.
 • Borgen van kennismanagement door onderhoud van de knowledgebase (artikels), het begeleiden van Teamcoaches en Expert advisors in hun kennis en kunde over de (Business) producten, processen en structuren en het documenteren van procesbeschrijvingen, werkinstructies, projectdocumenten en coordineren van reviewcycles om het materiaal up to date te houden

Daarnaast is de functionaris verantwoordelijk voor de support aan de gehele Customer Service organisatie. Hierin zijn de volgende zaken vervat:

 • het opvolgen en oplossen van proces- en kennis gaps bij de Level 1 en 2 teams. Deze gaps worden gesignaleerd door Expert Advisors en Teamcoaches ofwel zelf ontdekt tijdens de regelmatig terugkerende analyses die de functionaris zelf uitvoert
 • het managen van de Business knowledge base d.w.z. de coördinatie van de opzet van artikels, de review, publiceren en vertaalwerk
 • Ontwikkelen van briefings- en trainingsmaterialen volgens de Operational Excellence standaarden en aanlevering aan de CS teams zodat zij hun advisors kunnen informeren. De door de CS teams zelf gemaakte briefingsmaterialen worden gecontroleerd en geaccordeerd op juistheid van de informatie alvorens deze verspreid worden
 • Ondersteunen van de CS managers in hun process ownership door het borgen van het process management framework (BPMN 2.0), het up to date houden van procesdocumentatie, het ontwikkelen van nieuwe processen en het pro-actief aandragen van verbeteringen in bestaande processen.
 • Ondersteunen van de CS managers bij het continu verbeteren van hun organisatie. Het doel ligt hierbij op het verbeteren van de performance, verhogen van efficiëntie/verlagen van kosten of het verhogen van FTR/NPS/Klantentevredenheid. De functionaris adviseert over de scope, requirements en aanpak van de verbetering en zet de verandering in gang; zelfstandig wanneer het enkel interne verandering betreft of betrekt specialisten/verantwoordelijken van andere afdelingen om de verandering gerealiseerd te krijgen. Neemt in dit geval de leiding in het project en realiseert de afgesproken projectdoelen.
 • Initiëren van change requesten ter verbetering van externe (buiten CS) processen, IT systemen en applicaties, websites en content. De gevraagde wijzigingen worden helder omschreven en voorzien van functionele requirements bruikbaar voor (IT) specialisten voor verdere uitwerking.

Skills

 • Communicatie:

  • Efficiënt en duidelijk communiceren zodat input juist en volledig wordt overgedragen en opgenomen in de projecten. Zorgt voor een juiste interpretatie
  • Aanpassen van het taalgebruik gericht op de gesprekspartner en bewaakt de organisatiesensitiviteit
  • Spreken in begrijpelijke termen en voorkomt vakjargon vb. naar gesprekspartners die geen kennis en ervaring van de inhoudelijke Customer Service werking hebben (vermijden van afkortingen en specifieke technische terminologie)
  • Ondersteunt gesprekspartners in een heldere beschrijving van e.e.a. zodat zij deze door kunnen communiceren vb. marketing communicatie naar klanten maar ook Teamcoaches en Expert advisors naar de Customer Service advisors
  • Goed luisteren, samenvatten en anticiperen bv. Bij het documenteren van business requirements, projectdocumentatie en briefings
  • Informeert pro-actief over de voortgang van de toegewezen projecten en changes naar alle stakeholders. Zowel gevraagd alsook ongevraagd
  • Goede kennis vereist van het Engels (zowel spreken als schrijven); alle projecten worden in het Engels beschreven (requirements documentatie, IT functionaliteit etc.) en projectmeetings vinden in het Engels plaats wanneer nodig
 • Analytisch vermogen
  • Causale verklaringen kunnen geven bv. wanneer de technische helpdesk een probleem rapporteert, kunnen aangeven wat de oorzaak hiervan is en als gevolg het probleem bij de wortel kunnen aanpakken
  • Verbanden kunnen leggen, herkennen van situaties, trends kunnen waarnemen bv. bij het uitrollen van nieuwe projecten, kunnen aangeven welke acties voor Customer Service moeten gebeuren naar analogie van gelijkaardige vroegere projecten. Maakt heldere impactinschattingen
  • Vaardig zijn in het signaleren en erkennen van belangrijke informatie, een grote hoeveelheid aan informatie kunnen verdelen in kleinere homogene delen en deze vervolgens nauwkeurig bestuderen en begrijpen of welke manier een efficiënter proces kan opgezet worden
  • Onderzoekt business requirements en maakt deze tastbaar en concreet. Onderzoekt het verbeteringspotentieel (efficiëntie, volume reducties, kosten besparingen) en/of de risico’s als deze requirements niet meegenomen worden (inefficiëntie, budget overschrijdingen, etc.). Brengt deze vervolgens aan in de projecten
  • Houdt overzicht in grote hoeveelheden informatie en weet de voor Customer Service relevante zaken hieruit te destilleren
 • Time management
  • Efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd om opgelegde targets te kunnen bereiken
  • Prioriteiten kunnen stellen door de belangrijkheid te bevragen en onderscheid te kunnen maken.
  • Krijgt meerdere projecten tegelijkertijd toegewezen. Behoudt het overzicht in deze diversiteit en organiseert het werk zodat elk van de projecten de doelstellingen binnen vastgelegde deadlines realiseren.
  • Voorkomt onnodige tijdsinvestering in meetings en andere activiteiten
 • Technische kennis
  • Kennis en ruime ervaring in databanken, beheersystemen (SQL, PHP, …) en (technische analyse) tools
  • In staat zijn om Six Sigma tools voor analyses te hanteren om de werkprocessen van de afdelingen in kaart te brengen
  • Diepgaande technische kennis over de verschillende connectivity, hosting, entertainement, netwerking en security producten, hun specificaties en werking en vooral over hoe technische problemen te herkennen en analyseren
  • Diepgaande kennis van de billing & collection processen binnen het bedrijf
  • Diepgaande administratieve kennis over hoe business vragen i.v.m. facturatie, opzeg, verhuis, het  Incentive Program, nieuwe aanvragen, overnames, aanpassingen enz. behandeld worden
  • Bezit kennis en ervaring over BPMN 2.0 en heeft deze opleiding gevolgd
  • Bezit kennis en ervaring over projectmanagement methodieken. Kan projectplanningen, work breakdown structures en ondersteunende materialen opstellen. Heeft kennis en ervaring met het aansturen van projectleden en resources.
 • Operationele kennis
  • Is bekend met de operationele werking en aansturing van contactcenters. Begrijpt uit ervaring welke zaken impact kunnen hebben op de werking van een contactcenter en welke parameters voor sturing hierbij betrokken zijn (servicelevel, CHT, efficiëntie, NPS)
  • Heeft een sterk begrip van het werkterrein van Teamcoaches en (expert) advisors, hun belangen en noden en hun dagelijkse praktijk (gemeten, KPI gedreven, dagelijkse omgang met klanten,..)
  • Een minimale ervaring in operationele dienstverlening van 5 jaar is vereist
  • Affiniteit voor call center / helpdesk support processen en procedures (zowel technisch als administratief)

 
Overige kennis / vaardigheden / opleidingsachtergrond

 • Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Beheersing van de Franse taal is een sterke plus
 • Bachelor of Master opleiding in een bedrijfskundige richting
 • BPMN 2.0, projectmanagement basis (bij voorkeur aangevuld met fundamentals)
 • 5 jaar relevante ervaring in een projectenomgeving gericht op Customer Service. Aantoonbare kennis en ervaring met het werken in operationele omgevingen is vereist

 

Omvang van de opdracht
Deze functie vertegenwoordigt het Operational Excellence team binnen het projectteam van het Voyager programma. Dit programma heeft als doel de organisatie klaar te stomen op de lange termijn strategie van de Business. Hierin worden alle operationele processen herzien, de organisatiestructuur geoptimaliseerd. Binnen het programma wordt in parallel een customer excellence project geïmplementeerd met als doel de customer experience aanzienlijk verder te doen stijgen.
Als belangrijk onderdeel van eea zal de functie instaan voor het aligneren van de werkmethodieken, borging van kennis en processen en het op elkaar afstemmen van het Voyager project met de andere projecten en programma’s die binnen het Operational Excellence team worden gevoerd. Tijdens implementatie van Voyager zullen gelijktijdig andere projecten worden afgerond. Hier dient door het volledige Operational Excellence team een goede alignering in moeten worden gebracht.
Voordat de functionaris aan het Voyager project begint, zal deze tijdelijk een bestaand teamlid van het Operational Excellence team vervangen. Deze collega verlaat op 28/02/2018 de organisatie. De specialist zal tijdelijk deze rol invullen totdat permanente vervanging is aangeworven.
 

Samenstelling van het team
Het Operational Excellence team bestaat uit:

 • 4 Business Support Specialisten (Business Analysten / Operational Improvement Coordinators)
 • 1 Digital Selfcare lead; deze functie is verantwoordelijk voor het beheren van de e-care en digital selfcare omgeving van de Business
 • 1 CRM Manager; deze functie is business owner van de CRM omgeving van de Business en bewaakt de application change governance

Het team bestaat uit energieke en gedreven collega’s die graag intensief en in teamverband samenwerken. Er heerst een open cultuur en zeer open communicatie.
 

Powered by WPeMatico

Internal Account manager Customer Programs – Mechelen, Antwerpen


Internal Account manager Customer Programs
 
Functiebeschrijving

 • Je bent verantwoordelijk voor het Internal Account Management binnen je migratie portefeuille
 • Je treedt op als single point of contact naar de klanten toe
 • Je ontwikkelt en volgt autonoom opportuniteiten op aan de hand migratie lijsten en brengt proactief voorstellen aan om de deal te doen vooruitgaan;
 • Je vertegenwoordigt de Business op een professionele manier dankzij een gedegen kennis van de producten en services, de business objectieven van de klanten en de belangrijkste trends binnen zijn sector;
 • Je realiseert de vooropgestelde verkoopsobjectieven ivm migraties bij Customer Programs;
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte registratie en administratieve verwerking van de verkopen in de interne systemen;
 • Je bent verantwoordelijk voor het continu identificeren van opportuniteiten om bij prospecten en bestaande klanten een nieuwe vraag te creëren naar de Business producten, connectiviteitsproducten en –services;
 • Je bent in staat om deze producten en services op zo een manier te bundelen dat zij een unieke combinatie vormen die een duidelijk aantoonbare toegevoegde waarde levert naar de betrokken klanten en prospecten toe;

 
 
Profiel

 • Je bent Bachelor of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt een relevante professionele verkoopervaring van 1 jaar à 5 jaar;
 • Ervaring binnen Telco- (of IT) bedrijven is een zeer sterke troef;
 • Je bent een organisatietalent en gedreven om commerciële resultaten neer te zetten;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve, presentatie- en onderhandelings-vaardigheden;
 • Je hebt business understanding;
 • Je hebt kennis van het Nederlands, Frans en het Engels

Powered by WPeMatico

Key account Manager – Asse, Brussel

Key account Manager – vacature.com

Vacature.com is sinds jaar en dag dé referentie op vlak van rekruteringscommunicatie. Gebruik makend van het breed netwerk, bereiken we naast werkzoekenden ook de latent werkzoekenden. Juist, op een gerichte en proactieve manier het juiste doelpubliek aanspreken, waarbij we beantwoorden aan interesses en ambities, is onze doelstelling. Nog breder bieden we expertise op het vlak van Employer branding en denken we samen met onze klanten na over specifieke campagnes. Kortom, we leven voor het formuleren van verschillende, specifieke en efficiënte oplossingen, op maat van de HR doelstellingen van onze klanten. Om ons team te versterken zijn we momenteel op zoek naar een Key account manager. Zin, en vooral goesting, om samen met ons werk te maken van jouw talent? Lees zeker verder.

De uitdagingen van een Key account manager?  Wel, een groot deel bepaal je zelf samen met het team, maar van ons krijg je alvast onderstaande mee:
 • Uiteraard ben je verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande key-account klanten. Je wenkbrauwen fronzen niet bij de term – customer life cycle – en je weet als geen ander hoe je hierop dient in te spelen.
 • Je luistert naar de noden, de HR doelstellingen, de externe communicatiestrategie, ea. van jouw klant en overtuigt hen van de toegevoegde waarde van vacature.com. Kortom, je vertaalt deze naar de meest optimale multimediale rekrutering en employer branding campagnes en bouwt een verhaal dat blijft hangen.
 • Je switcht perfect van creatieve denker naar systematische uitvoerder.
 • Een hele dag aan een bureau zitten is niets voor jou. Je gaat regelmatig op pad en benadert nieuwe klanten op een proactieve en authentieke manier. Prospectie is HE-LE-MAAL jouw ding.
 • Je rapporteert aan de sales manager.

JE STERKE PUNTEN: 

 • Naast een aantal jaar ervaring binnen een commerciële functie heb je voornamelijk GOESTING! Veel goesting om jou in te werken in ons productportfolio en onze markt.
 • Je bent nieuwsgierig om de klanten en zijn/haar noden beter te leren kennen en een lange termijn relatie op te bouwen.
 • Ervaring met e-recruitment, HR en employer branding zijn een plus.
 • Jouw geheim? Empathisch vermogen, in combinatie met een breed interesseveld en een kritische ingesteldheid, afgewerkt met een winnaarsmentaliteit.
 • Net als ons geloof je sterk in ‘consultative selling’.
 • No nonsense is ook jouw way to go.
 • Je bent, naast een zelfstandig werker, ook een échte teamplayer die ervan houdt om samen met het team een productieve teamdynamiek op te bouwen.

Powered by WPeMatico

Oracle Fusion Test & Implementation Expert – Mechelen, Antwerpen


Oracle Fusion Test & Implementation Expert

Beginning of 2018 our client did migrate its financial systems (Oracle eBS 11i) into Oracle Fusion. As the Oracle Fusion Test & Implementation Expert you will support the Transactional Procurement Team on the further implementation of Oracle Fusion. In this role you will be requested to deliver a major contribution in following areas:
 

 1. Set-up and implementation of Operational Agreements with the objective to improve efficiciency and reduce manual work (autocreate) and workarounds.
 2. Analysis and end-to-end follow-up of new business requirements and CR’s.
 3. Operational tasks: Purchase Requisition follow-up & approval, Purchase Order submission, Receipts monitoring,…
 4. Roll-out of P2P Center of Excellence Processes, Policies & Systems

Key Roles & Responsibilites 

 1. Set-up and implementation of Operational Agreements:
 • Support the company and different stakeholders with the determination of the most suitable operational agreement type/template.
 • Regular follow-up with Category & Commodity Leads.
 • Publish & Implement operational agreements: define commercial implementation requirements (P2P), define operational implementation requirements, translate commercial/enterprise contracts in an operational purchase agreement (BPA, CPA, catalogues,…), define vendor financing and self-billing requirements, check feasibility and contract parameters (start- and end date, pricing, payment terms, contract terms,…) including problem solving and communication to procurement and relevant stakeholders, support with the development and the implementation plan.
 • Maintain contract/agreement master data in Fusion:
  • Follow-up of Operational Agreement changes & updates (change requests, indexation clauses, price updates,…). Notify internal stakeholders.
  • Set-up and maintenance of catalogues (smartforms).
  • Set-up and maintenance of Sourcing rules.
 • Support with Contract Compliance Management .
 1. Analysis and end-to-end follow-up of new business requirements and CR’s:
 • Analysis of new requirements and existing processes in the P2P domain.
 • If applicable: creation of the business case to present the related Change Requests.
 • Follow-up with stakeholders: validation of new functional designs, development of testscenario’s and testing of new releases,… (quality management in HPALM).
 • Validation & documentation of all process steps and training material.
 1. Operational tasks: Facilitation of the P2P flow starting with supporting the business departments who wants to submit a Purchase Request (PR), follow-up of PR/PO submission, receipts monitoring, VISA payments and online purchases, solve issues in autocreate, SPOC towards Accounts Payable for invoicing problems, compliance monitoring,… .
 1. Roll-out of P2P Center of Excellence Processes, Policies & Systems.
 • Deployment of P2P Policies, Processes and Systems.
 • Stakeholder Communication & Training of internal stakeholders

Business Expertise

 • Expert knowledge of ERP (Oracle Fusion) and database management more in general.
 • Expert knowledge of MS Office products in view of complex reporting.
 • Experience as a test engineer in complex ERP systems.
 • Good knowledge of process & project management tools like Visio, HPALM, SalesForce applications (RemedyForce),…
 • Experience in procurement processes (source-to-contract & procure-2-pay)

Problem Solving 
Due to complexity of the systems and the multitude of stakeholders this position requires a lot of flexibility and a profound drive to find a solution for every problem/opportunity. You need to have stronge analytical skills and be a good communicator. Experience in rollout of large ERP programs is a plus.

Skills 

 • Within this role you need to interact on a regular basis with internal and external stakeholders:
 • This role requires you to keep an helicopter view and to be:
  • very punctional and analytical;
  • fluent in Dutch, English;
  • assertive, very communicative (written and oral), dynamic and flexible in order to work across different departments and with a multitude of internal and external stakeholders;
 • A good teamplayer that regularly takes the initiative.

Powered by WPeMatico

Helpdesk engineer – Mechelen, Antwerpen

Operations Engineer (TfB Level 2)
Afdeling: B2B, Customer Operations, Customer Service Level 2
 
Basisdoelstelling

 • First Line support voor Level 2 Gold/Platinum klanten in een 24/24 uur rooster
 • Instaan voor het communiceren van activiteiten in het kader van ‘De Grote Netwerf’ inclusief impactbepaling voor MLE (Middle & Large Enterprise) klanten.
 • Second Line support voor Level 1 klanten (Soho/Bronze/Silver)
 • End2End follow up van TfB trouble Tickets

 
Resultaatgebieden

 • Verwerken van binnengekomen incidenten (storingen) en verzekeren van de oplossing, hetzij door het probleem zelf op te lossen hetzij door het probleem aan de desbetreffende supportgroep door te geven, gebruik makend van de geldende procedures en regels. Focus ligt op het zoveel mogelijk direct oplossen.
 • Opvolgen van business klant gerelateerde incidenten alsook instaan voor het opvolgen van interacties met interne supportgroepen en externe providers.
 • Staat in voor de opvolging van alle inkomende en uitgaande communicatie kanalen (email, telefoon,..)
 • Verantwoordelijk voor het correct dispatchen van 2-line groepen of partners wanneer een interventie vanuit de helpdesk niet tot een oplossing leidt.
 • Eerste escalatie punt wanneer de service in gevaar komt of vooropgestelde repair tijden niet worden gehaald.
 • Als probleemoplosser bepalen en evalueren van de prioriteiten van de problemen. Hierbij kan men rekenen op een aantal interne procedures en regels.
 • Als 2-line support voor complexe individuele technische klachten fungeren.
 • Alle technische klachten van Business klanten analyseren.
 • Verband tussen individuele klacht en mogelijke netwerkproblemen uitzoeken.
 • Is mee betrokken in de overgang van incident -gedreven onderhoud naar meer structureel (preventief) onderhoud door te anticiperen op degradatie van (netwerk) elementen waardoor de klantentevredenheid verhoogd wordt met betrekking tot de servicebeleving.
 • Zelfstandig uitvoeren van interventies op de infrastructuur op basis van de geldende procedures
 • Respecteren van vooropgestelde werkprocedures

Powered by WPeMatico

B2B Business Architect – Mechelen, Antwerpen

B2B Business Architect

Context
The Business “Program & Transformation Office”  is recruiting a “Business Architect”, responsible for developing and maintaining TB’s business architecture.
The Business Architecture is the bridge between the enterprise business model and strategy on one side, and the business capabilities of the enterprise on the other side.
           
Key roles & responsabilities
Business capability identification – Capture the strategic and tactical enterprise goals and translate them in a set of underpinning business capabilities / functionalities

 • Define the set of strategic, core and support processes of the B2B organisation
 • Describe the primary business functions of the B2B organisation
 • Define the data shared across the enterprise and the data relationships

 
Business architecture – Consolidation in a comprehensive – yet pragmatic – “B2B business architecture blue print”, in close collaboration with IT. This blue print is a crucial reference document and provides objective guidance for roadmap prioritization & project solutioning.
 
Project assignments – participation in the requirements gathering and solutioning process of B2B related transformation projects; assure the alignment with the mid term business architecture.
 
Roadmap input – Define a multi-year “business capability growth & improvement” roadmap, in line with the business transformation roadmap.
 
Methodology – apply a consistent approach and methodology for capturing & maintaining the business architecture of the B2B organisation in a structural way.
 
Skills & qualifications

 • Master degree with a minimum of 5 years relevant / comparable experience.
 • Familiar with working in a dynamic program & project based context
 • Strong situational analysis and decision making abilities
  • Strong analytical skills, conceptual thinking and sense of reality; ability to challenge ideas and concepts and bring up valuable alternatives
  • The ability to apply architectural principles to business solutions
 • The ability to visualize and create high-level models that can be used in future analysis to extend and mature the business architecture
 • Experience with modeling business processes
 • Excellent communication skills and the ability to communicate appropriately at all levels of the organization; this includes written and verbal communications as well as visualizations
 • IT and/or telecom background considered as a plus

Powered by WPeMatico

Project Manager – Customer Migrations – Zaventem, België

Project Manager/Technical Project Manager
 

POSITION WITHIN THE ORGANISATION

 
Department: Technology                                             
Section: PRIME and EMS       
Service: Project Customer Migrations                                        
Reports hierarchically to: Head of PMO & Development
Reports functionally to: Technology Director
 
 

ROLE DESCRIPTION

 
Manage, plan and deliver the clearly defined objectives/goals of the project within the time, cost and quality aspects of a project.  Lead a team through all the stages of the life-cycle to ensure effective implementation of the project deliverables and to the agreed business objectives.
 
 

CORE ACCOUNTABILITIES
 • The management of one or more projects to ensure delivery to time, quality and budget
 • Oversight of business requirements analysis, feasibility study and preparation of Project Initiation Documents (including business cases)
 • Manage own project deliverables
 • Manage project plan, timescales and delivery milestones
 • Manage the project’s RAID log (Risks, Assumptions, Issues, Dependencies) or escalate as appropriate
 • Manage the project’s communications with stakeholders, management and project team
 • Track progress versus plan including the actual time/cost and provide regular progress reports
 • Build effective working relationships with customers, members and colleagues
 • Supervise the day-to-day activities of assigned team members, contribute to their development and provide support and guidance as appropriate
 • Develop knowledge of systems, processes and procedures to ensure all elements of the project(s) are delivered
 • Contribute to the analysis and design of requirements and delivery of quality driven test solutions
 • Support the research, analysis and information for decision making and provide guidance to customers and team members
 • Manage the project’s change control process
 • Establish and agree with Customer a clear definition at an early stage of the criteria/terms/conditions for stage or final acceptance of the Project
 • Manage the User Acceptance testing of the project deliverables
 • Manage the roll-out and after care phase of the project to successfully hand over the deliverables to day-to-day operations team(s)
 • Contribute to the project deliverables in accordance with the established processes, standards, practices and procedures as specified in IPC Project Handbook

 
 

QUALITIES

 
Essential qualities:

 • Minimum 10 years’ experience managing complex IT projects
 • Ability to work unsupervised
 • Proven experience in managing multiple (technical) teams
 • Good presentational skills
 • Good planning skills
 • Structured result-focused way of working
 • High quality interpersonal, written, and oral communication skills
 • Relationship management in a multi-stakeholder, preferably international, environment
 • Successfully worked with Director’s and Senior Managers
 • Strong communication skills
 • Proficient with MS Office products, specifically Office and MS Project

Desirable qualities:

 • Technical skills with Oracle, SQL, PL/SQL and data analysis
 • Technical experience in functional analysis and design
 • Qualified in PM methodology (e.g. PRINCE, Agile)
 • Experience in international environment

Qualifications:

 • Bachelor degree in Computing or related field
 • Excellent spoken/written English

Personal:

 • Analytical
 • Decisive
 • Flexible
 • Adaptable
 • Pro-active
 • Enthusiastic
 • Supportive
 • Efficient
 • Team player

Powered by WPeMatico

Helpdesk engineer – Brussels, België

Helpdesk engineer

Tasks:

 • Supervision of IP networks:

  • consult and verify the information and alarms provided by the management systems and network nodes of the different technologies: routing/switching (Cisco), loadbalancing (F5), Firewalls (Checkpoint, Palo Alto), Authentication (Cisco ISE), IP address management, DHCP, DNS (InfoBlox), VPN Concentrators (Cisco),  …
 • Configuration and Maintenance requests:
  • act as single point of contact for other Elia departments (IT helpdesk, Server Team, Asset Management Teams, other Datacom colleagues, …) for IP Network requests (changes, new requests, failure reports, request for info, …),
  • implement/solve as much as possible requests in close collaboration with other colleagues of the team,
  • HW installation/replacement, staging and configuration in administrative sites and data centres,
  • most tasks can be performed remotely; occasional HW related tasks have to be performed on-site (2 data centres, 10 administrative sites throughout Belgium)
  • scope and complexity of tasks will be matched to the profile and experience, and can evolve over time
 • Troubleshooting:

  • first level troubleshooting and correlation of events,
  • close collaboration with senior network architects for more complex problems,
  • implementation of work-arounds,
  • dispatching and follow-up of problems,
  • dispatching and follow-up of problems with vendors of different technologies and service providers.
 • IP NOC Organisation and Information Management:
 • share experience in oral and written form with other colleagues via on the job training, workshops and written procedures,
 • keep inventories in management systems, Excel lists and Visio drawings up to date,
 • participate actively to operation and maintenance improvements.

Additional information:
The Datacom department, which the IP Networks team is part of, is in charge of:

 • the datacom transport network for the Elia IP networks and IT networks in general. Elia has an extensive network of fibre and copper cables, supplemented by rented connections. The technologies in use at Elia include  PDH, SDH, DWDM, FC and IP/MPLS,
 • the IP/Ethernet/WiFi networks used for telephony and core business needs (office network, real-time network, …) in all of Elia’s administrative sites, data centres and dispatching offices,
 • direct IP connections with other electricity transport, distribution and generation utilities,
 • Internet connections,
 • the protection and securing of Elia networks with firewalls, DMZs (Demilitarised Zones), VPN concentrators, and similar,
 • the networks connecting high-voltage substations and data centres for purposes of remote surveillance, telephony, meter readings, consulting disturbance recorders, … These networks are also used for communication between the electrical protection devices at different stations. Work has already begun to migrate these networks from TDM technology (PDH, SDH) to packet-switched technology (Ethernet, IP, MPLS),
 • connections with other TSOs for remote surveillance, remote protection, and telephony.

 
Languages:

 • You are able to speak, read and write Dutch, French and English.

Powered by WPeMatico

freelance CRM Manager – Online services – Asse, België

CRM MANAGER – ONLINE SERVICES

Domein: Marketing en Communicatie
Regio: Asse

JOUW UITDAGING: 

Als CRM manager maak je deel uit van het marketing team van Online Services en rapporteer je aan de marketing manager. Je komt terecht in een jong en digital first team dat vollenbak gaat voor performance marketing. Samen met hen denk je na over de gepaste marketing strategie voor onze merken, afgestemd op hun klanten. Jullie fungeren als een echte kennishub waar tips en tricks met elkaar worden gedeeld.
Oké logisch, horen we jou denken, maar wat betekent dat concreet? Wel, onderstaand vind je een aantal van de uitdagingen die als CRM manager op je af komen:
 • Als CRM manager van Online Services denk je mee met de business over een betere segmentatie en een meer gepersonaliseerde communicatierichting onze klanten en prospecten (B2B en B2C).
 • Je denkt mee na over de business KPI’s en stelt proactief acties voor om deze te behalen. Meer dan dat, slaag je er ook in om jouw plannen te vertalen naar hapklare taken voor zowel jezelf, de business als het team.
 • Je stelt een email strategie op, afgestemd op diezelfde business KPI’s.
 • Je beheert de CRM-tool SIM (Selligent) en bewaking van de kwaliteit van onze databases in Selligent, in lijn met de GDPR wetgeving.
 • THINK DATA! Is steevast jouw antwoord wanneer iemand vraagt naar jouw motto. Je werkt stap per stap, explicit en implicit, scoring modellen uit in samenwerking met de data & insights manager om de customer journey steeds performanter te maken.
 • Je zorgt voor analyse, rapportering en een actieplan ter optimalisatie van de marketing automation / customer journeys om verworven profielen te verrijken of nieuwe profielen te werven.
 • Uiteraard ben je het CRM aanspreekpunt voor de diverse Online Services: vacature.com, Regiojobs.be, Spaargids.be en Tweakers.be

JE STERKE PUNTEN: 

 • Je bent, doormiddel van jouw ervaring, in staat om CRM strategieën uit te denken, in acties om te zetten en uit te werken.
 • Kennis van Selligent is mooi meegenomen. Voor de technische kant kan je wel steeds terecht bij jouw team.
 • Kennis van HTML, SQL en Salesforce is een plus.
 • Je hebt minstens een basiskennis en vooral interesse in CRO en UX. Een gevorderde kennis is een leuke plus.
 • Je werkt integer en stelt de relatie met onze surfers en klanten voorop.
 • Door jouw eerder omschreven levensmotto werk je data-driven: beslissingen maak je op basis van analytics.
 • Leergierig! Voor vragen over alle nieuwe trends binnen de wereld van CRM en digital marketing kunnen we steeds bij jou terecht.
 • No nonsense is ook jouw way to go.
 • Je bent, naast een zelfstandig werker, ook een échte teamplayer die ervan houdt om samen met het team een productieve teamdynamiek op te bouwen.

Powered by WPeMatico