Business & Functioneel Analist – Antwerpen, Belgium

Business & Functioneel Analist
 
business & functioneel analist ter ondersteuning van ict projecten in het kader van de verdere uitbouw van de website Slim Naar Antwerpen 

 • Doel is om de externe communicatie, in functie van het brede middenveld optimaal aan te bieden.
 • De communicatiedoelstellingen van de website omvatten:
  • Informeren: de gebruiker krijgt informatie over welke grote werken er zijn en hoe hij zich het beste verplaatst. Hij is op de hoogte van de gevolgen van deze grote werken en de beste route en modus om op zijn bestemming te geraken.
  • Converseren: meldingen doen over reisroutes en vragen stellen.
  • Deelnemen: de gebruiker wordt betrokken door middel van een profiel en beloningen.
  • Inspireren: de websitegebruikers moedigen elkaar aan tot duurzaam mobiliteitsgedrag.
  • Imago versterken: de gebruiker ziet de maatregelen die de stad en haar partners neemt om bereikbaar te blijven.
  • Overtuigen: door de informatie op de site kiest de gebruiker voor een ander en duurzamer mobiliteitsgedrag.
  • De kandidaat zal als business analist in diverse simultane en reeds lopende projecten ingeschakeld worden. De duurtijd van de Opdracht bedraagt: 2 jaar startende vanaf apr/mei’17

 
Gevraagde competenties

 • De business & functioneel analist fungeert als business expert & functioneel consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT. Het eindresultaat dat de business & functioneel analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken.
 • De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie. Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht wordt naar meerwaarde en synergie bij de aanwending van deze middelen.
 • De business & functioneel analist verantwoordt in zijn/haar oplossingsvoorstellen de noodzakelijke investeringen en maakt de meerwaarde hiervan ook zichtbaar. Voor de uitbouw van de verschillende domeinen dient door de business analist verschillende analyse taken te worden georganiseerd om de werking te ondersteunen en aan te sturen.
 • De business & functioneel analist wordt ingeschakeld business expert & functioneel consulent in diverse IT-projecten met als doel de relevante proces-flow en functionele aspecten in kaart te brengen. Hij is ook technisch voldoende bedreven om zelf bijkomende vragen/ change requests op te pakken en te configureren in de bestaande omgeving.
 • De business & functioneel analist levert tevens de vereiste functionele input aan de betrokken medewerkers van de softwareleverancier en beschrijft deze in de nodige EPICS, User stories & testscenario’s.

Powered by WPeMatico