Back Office Support – Brussels, Belgium

Back Office Support
 
Februari 2017 tot 31/12/2017 – verlenging mogelijk
40u/week

In de Purchasing dienst is het “Material & Logistics” team verantwoordelijk voor de ‘sourcing’ van materieel bestemd voor de investeringsprojecten van het hoogspanningsnet. Dit omvat de aankoop van materiaal voor de posten, de bovengrondse leidingen en de ondergrondse hoogspanningsverbindingen.
Als inkoper van Material Linear Assets (Ondergrondse lijnen en kabels) bestaan je voornaamste uitdagingen uit het zoeken naar de meest gunstige voorwaarden voor elk dossier dat jou wordt toevertrouwd, en goede relaties met de leveranciers en de interne klanten te beheren in het kader van overeenkomsten van lange duur.
Naast een optimaal beheer van de dossiers die je worden toevertrouwd, verwachten we van jou dat je voortdurend op zoek gaat naar opportuniteiten en mogelijkheden om onze aankoopprocessen te verbeteren.

Jouw takenpakket:
 

 • Je coördineert en werkt mee aan de uitwerking van de aankoopstrategie voor het materieel voor hoogspanningslijnen en –kabels.
 • Je helpt de interne klant bij het definiëren van zijn noden met de bedoeling de beste technisch-economische oplossing te bekomen. Dankzij je positieve inzet bouw je een vertrouwensrelatie op met de interne klanten.
 • Je organiseert de procedures voor offerteaanvragen volgens de op dit gebied geldende wetgeving.
 • Je analyseert de aanbiedingen (commerciële en juridische aspecten) en je organiseert de onderhandelingen. Voor de technische analyse overleg je samen met de interne klant.
 • Je onderhandelt met de inschrijvers over de prijzen en commerciële voorwaarden en je stelt werkmethodes, alternatieven en andere voorwaarden in vraag.
 • Je stelt verantwoordingsdocumenten op waarin je het aankoopdossier beschrijft en een voorstel tot gunning voorlegt aan het management.
 • Je stelt overeenkomsten op, zo nodig met de hulp van de juridische dienst, en je waakt erover dat deze de overeengekomen condities goed vermelden. Je zorgt er ook voor dat de overeenkomst in SAP kan worden gebruikt.
 • Je analyseert samen met de technische afdelingen en je onderhandelt over de prijzen en voorwaarden bij een wijziging van de ‘scope’ (toepassingsgebied) en indien er aanvullende activiteiten moeten worden uitgevoerd na de gunning van de overeenkomst.
 • Je staat in voor de opvolging van de relatie met leveranciers. Hiervoor organiseer je regelmatig vergaderingen met de voornaamste leveranciers en houd je per gelegenheid ‘contract review’-vergaderingen met de andere leveranciers.
 • Je helpt contacten te leggen met betrokkenen in de sector om een samenwerking tot stand te kunnen brengen.

 
Jouw profiel:

 • Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur en je deed reeds minstens 2-5 jaar ervaring op het vlak van inkopen of in het beheer van technische projecten; of je hebt een diploma hoger onderwijs en je kunt aantonen dat je minstens 5 jaar ervaring hebt in de inkoop van technisch materieel.
 • Je bent vertrouwd met zowel de technische als met de commerciële en wettelijke aspecten.
 • Je beschikt over de nodige empathie en rijpheid om banden aan te knopen met de leden van je team, de interne klanten en de aannemers.
 • Je denkt zonder probleem buiten de lijntjes, en stelt steeds de noden en de gekozen strategie in vraag.
 • Je kunt assertief, diplomatisch en doelgericht communiceren, ook naar hoger management toe.
 • Je hebt goede onderhandelingsvaardigheden.
 • Je beschikt over de nodige bekwaamheden en de vereiste ervaring om inkoopdossiers zelfstandig te beheren en af te handelen, altijd in samenwerking met de interne klant.
 • Je hebt een goede analytische geest en je bent besluitvaardig.
 • Je spreekt Engels en Nederlands of Frans
 • Je beheerst de MS Office tools. Kennis van SAP-MM is een pluspunt.
 • Je werkt graag in teamverband en je bent resultaatgericht ingesteld.
 • Je hebt geen “business as usual”-mentaliteit.

 
 

Powered by WPeMatico