Support Engineer / Team Leader – Mechelen, België


Support Engineer / Team Leader 

Functieomschrijving

 • Coördinatie, opvolging en inplannen van projecten. Opmaken van de nodige werkverdeling en dit nauwlettend opvolgen.
 • Vormt het eerste aanspreekpunt voor de installatieteams bij technische problemen. Geeft hen hierbij de nodige technische ondersteuning en legt contact met de betrokken 2de Tier groep(en) indien hun tussenkomst noodzakelijk is.Volgt de rapportering op en zet de nodige interventies uit
 • Volgt de wordorders op en zet de nodige acties uit
 • Stuurt de installatieteams aan en volgt de werken op. Zorgt dat de deadlines gehaald worden.
 • Coördinatie & inplannen van alle uitbreiding & aanpassing projecten
 • Verzekeren van de administratieve ondersteuning bij het installaties en onderhoud van alle technische locaties, en bij onze professionele klanten.
 • Opvolgen van herstellingen en uitbreidingen, teneinde het netwerk, volgens de commerciële en technische deadlines, uit te bouwen en te onderhouden.
 • Actueel houden van de technische documentatie (allocatie van nodes aan apparatuur, floor- en rack space beheer, grondplannen, bekabelingsschema’s, rackschemas,…), teneinde techniekers correct te kunnen informeren over de stand van zaken op de verschillende locaties en teneinde nieuwe installaties en interventies efficiënt te kunnen uitvoeren.
 • opvolgen van facturatie van de aannemers, zodat de uitbreidingen en aanpassingen volgens planning kunnen uitgevoerd worden, binnen het projectbudget.
 • Ad hoc uitvoeren van kopstationbezoeken voor de aanvang der werken, tijdens de werken en na afloop van de werken, teneinde ons te verzekeren van een correcte installatie.
 • Technische documentatie beschikbaar maken en de nodige kennis verspreiden en ondersteunen.
 • De kwaliteit van het geleverde werk heeft impact op de totale kost van de installatie, het onderhoud, op het werk te verrichten door andere groepen en op de klantentevredenheid. Hierbij moeten de andere groepen eveneens beschouwd worden als “klanten”.
 • Coördineren van de taken van deze verschillende groepen om het netwerk uit te bouwen.

 
 
 
Contacten
Intern

 • Alle 2nd en 3th Tier- subgroepen : Headend Support, TV Support, Implementaion & Maintenance, ISP, IP professional services, Transmission Operations, IP Backbone, Service Operations, Network & Application Services, Access Network Operations, IT,…
 • TB Project management
 • Engineering
 • SOC

Extern

 • Leveranciers van equipment voor bestelling, tijdige levering en installatie van het materiaal.
 • Aannemers, techniekers voor de bekabeling en installatie van equipment
 • Professionele klanten

 

Opleidings- en ervaringsniveau

 • Bachelor met min.5 jaar ervaring in installaties, sturen van onderaannemers en coördineren van projecten.
 • Doorslaggevende sociale vaardigheden en de nodige creativiteit zijn onontbeerlijk.
 • Stressbestendig, zelfstandig kunnen werken, zin voor verantwoordelijkheid. Sterk analytisch en praktisch denkend, stipt.
 • Grondig inzicht in de samenhang van een telecom netwerk.
 • Zeer goede kennis van transmissie- en IP netwerken, doorgedreven theoretische en praktische kennis RF installaties.
 • Ervaring in supervisie en werken in teams.
 • Het type job vereist een rijbewijs B en de nodige flexibiliteit/bereidheid om een deel van het werk (+/- 20%) op locatie uit te voeren.

 
 

Powered by WPeMatico

Privacy Advisor – Mechelen, België


Privacy Advisor

The, Privacy Advisor is a member of the companies Regulatory Affairs team. The team – and the Regulatory Affairs Director, DPO, Privacy Manager together with Privacy advisor will develop and manage governance processes for privacy across the company.

Key Accountabilities 

 • Conducting data protection impact assessments (DPIAs) enshrined in Article 35 GDPR. DPIAs are designed to evaluate processing practices, assess the necessity and proportionality of processing, and assist in managing risks to data subjects — essentially, to measure and demonstrate compliance with the GDPR.
 • Responsible for updating the Privacy inventory. A data inventory is a record of the data assets that an organisation handles and can cover both personal data or general data (accounting, statistical data, network data, etc). General data inventories are typically driven out of the IT, security, or governance department through manual or automated tools and include details on the network and infrastructure.
 • Ensuring implementation and continuous improvement of the Privacy process
 • Collaborate with product managers and other privacy stakeholders to develop and drive consensus around creative solutions to privacy challenges.
 • Track and document new product proposals, status updates, and key decisions.
 • Communicate privacy decisions to the broader cross-functional team, and ensure that those decisions are properly implemented.
 • Support on the development and implementation confidence-related advice to the business
 • Maintain up-to-date overview of international privacy and security developments
 • Support in the dissemination best practice around privacy
 • Knowledge & Experience
 • Preferred education/ qualifications:
 • Relevant Master’s degree required
 
Knowledge & Experience:
 • At last 3 year’s relevant professional experience
 • Detailed practical, technical and legal understanding of the European Privacy framework
 • Appreciation of the technology of the products and service and the policy issues that technology drives.
 • Understanding of the commercial, legal and political context in which the company operates
 
Skills & Abilities:
 • Fluency in written and spoken Dutch or French and English
 • Commercial understanding of the business
 • An understanding of basic information security concepts like authentication and authorization, encryption, patch management, backup and restore arrangements, etc
 • Able to thrive in an environment with a high degree of task and role ambiguity
 • Excellent ambassadorial and strong persuasion skills.
 • Highly developed writing and presentation skills
 • Project management skills involving tight timescales
 • Ability to work within challenging deadlines
 • Good prioritization skills
 • Results-driven, detail-oriented, and highly organized
 • Self-starter, with ability to work independently
 • Ability to work effectively in teams
 • Sense of self-confidence combined with openness to learning and applying new skills and concept

 

Powered by WPeMatico

Senior Project Manager – Berchem, België


Senior Project Manager

De project manager draagt binnen het bedrijf de  e2e verantwoordelijkheid voor het opleveren van het project binnen tijd, scope, budget en kwaliteit, en garandeert de verankering ervan binnen de organisatie.
Wat verwachten wij van een senior PM?

Als Realisator:

 • Faciliteert hij de realisatie van de business case zonder er eigenaar van te zijn, binnen tijd-scope-budget-kwaliteit.
 • Neemt hij  verantwoordelijkheid voor het realiseren van de project doelstellingen binnen het gegeven mandaat.
 • Vormt, leidt en motiveert hij het project team.
 • Definieert, initieert en onderhoudt hij de project structuur en werking.
 • Geeft dagelijkse leiding aan het project.

Als Implementator:

 • Creëert hij de omgeving waar en voorziet in de middelen waarmee alle partijen efficiënt en effectief kunnen samenwerken en opleveren
 • Leidt hij de Stuurgroep, het core team en project team, zorgt voor de opvolging van de taken en stuurt het team voorwaarts conform de bestaande project governance.

Als Regisseur:

 • Rapporteert en legt hij verantwoording af aan de project sponsor/stuurgroep
 • Betrekt hij tijdig alle betrokken stakeholders
 • Stuurt hij binnen het project team op samenhang en dynamiek
 • Zorgt hij voor escalatie naar sponsor wanneer het project dreigt te ontsporen
 • Leidt hij de verandering in goede banen via verander management

Wat verwachten wij?

 • Een Master diploma en minimaal 5 jaar ervaring als Project Manager bij voorkeur in bancaire en/of verzekerings omgeving
 • PMI Certified is een plus
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Een grote dosis overtuigingskracht en assertiviteit.
 • Kennis van en  ervaring in stakeholder management.
 • Resultaatsgericht, dynamisch en stressbestendig.
 • Autonoom kunnen werken.
 • Flexibele instelling om te werken in diverse omgevingen.
 • Bancaire en/of verzekeringsachtergrond en ervaring is een absolute plus
 • Kennis van Clarity is mooi meegenomen

Powered by WPeMatico

Operations Engineer – Mechelen, België


Operations Engineer (TfB Level 2)

Basisdoelstelling  

 • First Line support voor Level 2 Gold/Platinum klanten in een 24/24 uur rooster
 • Instaan voor het communiceren van activiteiten in het kader van ‘De Grote Netwerf’ inclusief impactbepaling voor MLE (Middle & Large Enterprise) klanten.
 • Second Line support voor Level 1 klanten (Soho/Bronze/Silver)
 • End2End follow up van TfB trouble Tickets

Resultaatgebieden

 • Verwerken van binnengekomen incidenten (storingen) en verzekeren van de oplossing, hetzij door het probleem zelf op te lossen hetzij door het probleem aan de desbetreffende supportgroep door te geven, gebruik makend van de geldende procedures en regels. Focus ligt op het zoveel mogelijk direct oplossen.
 • Opvolgen van business klant gerelateerde incidenten alsook instaan voor het opvolgen van interacties met interne support groepen en externe providers.
 • Staat in voor de opvolging van alle inkomende en uitgaande communicatie kanalen (email, telefoon,..)
 • Verantwoordelijk voor het correct dispatchen van 2-line groepen of partners wanneer een interventie vanuit de helpdesk niet tot een oplossing leidt.
 • Eerste escalatie punt wanneer de service in gevaar komt of vooropgestelde repair tijden niet worden gehaald.
 • Als probleem oplosser bepalen en evalueren van de  prioriteiten van de problemen. Hierbij kan men rekenen op een aantal interne procedures en regels.
 • Als 2-line support voor complexe individuele technische klachten fungeren.
 • Alle technische klachten van Business klanten analyseren.
 • Verband tussen individuele klacht en mogelijke netwerkproblemen uitzoeken.
 • Is mee betrokken in de overgang van incident -gedreven onderhoud naar meer structureel (preventief) onderhoud door te anticiperen op degradatie van (netwerk) elementen waardoor de klantentevredenheid verhoogd wordt met betrekking tot de servicebeleving.
 • Zelfstandig uitvoeren van interventies op de bedrijfsinfrastructuur op basis van de geldende procedures
 • Respecteren van vooropgestelde werkprocedures
   

Powered by WPeMatico

Senior Software Engineer UI Path – Brussel, België


Senior Software Engineer UI Path 
 

Project/Department Description and responsibilities
After an exploration phase in 2017, we wish to continue the deployment of RPA (robotic process automation) in 2018 and embed it within our organization. Part of this embedding is the development, administration & monitoring of internal RPA center of excellence, competencies in UI Path are necessary to support our team. 
 
 
Primary Tasks and responsibilities

 • Concept, Develop or adapt the applications for a domain in respect with Clarus methodology in UI Path as described by the functional and business analysis and in regards to user requirements
 • Insure the well understanding of all the requirement
 • Translate the functional and business analysis in programming language and architecture
 • Study and discuss the functional analysis with the designated internal contact
 • Write the program in the agreed language and in regards to the quality standards
 • Conduct the Test-driven development
 • Test the program in the integrated environment following the Agile method 
 • Document the software
 • Report potential issues to the functional analysts proposing the optimal solution for the achievement of the best result
 • Evaluate the impact of potential changes on the software modules and report any potential problems
 • Assist & coach internal resources (RPA developers junior fellow team members) to master UI Path technology

 
Secondary Tasks and responsibilities

 • Quality assurance
 • Write the test scenarios
 • Test the final solution as proposed to the end users
 • Document the test results
 • Solve testing problems and retest
 • Constant evolvement conducted in lessons learned after each milestone achieved
 • Put in practice the improvement actions and good practices of software development
 • Support & Assistance with people management

 
 
Non-Technical profile requirements

 • Accepts personal responsibility for client satisfaction
 • Strong tracking, coordination and project planning skills
 • Establishes and manages engagement objectives, expectations and quality plan
 • Ability to identify and implement process and/or application improvements
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Must be able to work on multiple simultaneous tasks with limited supervision
 • Quick learner, motivated self-starter
 • Excellent customer service, interpersonal, communication and team collaboration skills
 • Able to follow change management procedures and internal guidelines
 • Leadership skills compatible with over 5 years of professional experience
 • Very good Coaching & training skills

 
Methodology/Certification requirements

 • Master Degree in Computer Science OR equivalent through experience. Advanced course work in technical systems plus continued education in technical disciplines is preferred
 • Expert knowledge of programming languages: UI Patch (Java, RPG)
 • Expert knowledge of RPA tool set-up, monitoring, governance & processes
 • Working knowledge of software: MQ, IIB, Web Service
 • Working knowledge of methodology: Agile, Object oriented
 • Good knowledge of tools: JIRA, SVN
 • Good knowledge of development tools: SPARX
 • IBM environment expert
 • Expert knowledge of Agile methodology

 
 
Language proficiencies

 • FR and ENG
 • Any other language is a plus

Powered by WPeMatico

Project Coördinator – Klantendienst – Wommelgem, België


Project Coördinator – Klantendienst

Orion is een programma gericht op verbeteringen rond de schoolstart cyclus bij onze klant. Er lopen een 16-tal projecten gericht op processen, tools, structuren en mensen. 
 
We zoeken ondersteuning bij onze projecten. Het gaat om coördinatie, planning en het inhoudelijk mee vorm geven van een aantal van de projecten. 
Daarnaast gaan we de interne projectwerking uitbouwen door onze PMO office verder uit bouwen met methodes, standaarden en opleidingen. 
We gaan voor een aantal van deze projecten werken in een scrum methode. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van jouw projecten: 

 • Je denkt mee over oplossingen en stemt deze af met de stakeholders 
 • Je zorgt mee voor validatie van de voorgestelde oplossingen 
 • Je bent verantwoordelijk voor de project rapportage van status, issue en risico 
 • Je bent aandachtig voor risico’s en zorgt voor een gepaste mitigatie. 
 • Je zorgt voor een duidelijke scope en acceptatie van de oplevering. 
 • Je draagt communicatie hoog in het vaandel. 
 • Je hebt ervaring met functionele of informatie analyse, kpi’s, dashboards 
 • Je kan processen analyseren en beschrijven 
 • Je kan planningen opstellen en opvolgen 
 • Je hebt ervaring met het opzetten van een klantendienst afdeling: capaciteitsplanning, metingen, dashboards, bepalen van de support functie 

 
Alle projecten volgen onze eigen projectmethodologie, gebaseerd op PRINCE2. 

Profiel 

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 
 • Je hebt een (bedrijfs)economische achtergrond 
 • Je bent sterk analytisch, resultaatgericht, pragmatisch en hands-on. 
 • Je kan oplossingen overbrengen en kan de stakeholders overtuigen 
 • Je bent analytisch ingesteld 
 • Je bent proactief en initiatiefrijk 

Kennis 

 • Je hebt een goede kennis van MS Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Je spreekt perfect Nederlands en je kan je uitdrukken in het Frans. 
 • Kennis van PRINCE2 projectmethodologie is een plus. 
 • Ervaring met een klantendienst afdeling en capaciteitsplanning 

Je werkt vanuit onze kantoren te Wommelgem en verplaatst je af en toe naar ons kantoor in Wallonië 
 

Powered by WPeMatico

Project Coördinator – PMO – Wommelgem, België


Project Coördinator – PMO 

Orion is een programma gericht op verbeteringen rond de schoolstart cyclus bij onze klant. Er lopen een 16-tal projecten gericht op processen, tools, structuren en mensen. 
 
We zoeken ondersteuning bij onze projecten. Het gaat om coördinatie, planning en het inhoudelijk mee vorm geven van een aantal van de projecten. 
Daarnaast gaan we de interne projectwerking uitbouwen door onze PMO office verder uit bouwen met methodes, standaarden en opleidingen. 
We gaan voor een aantal van deze projecten werken in een scrum methode. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van jouw projecten: 

 • Je denkt mee over oplossingen en stemt deze af met de stakeholders 
 • Je zorgt mee voor validatie van de voorgestelde oplossingen 
 • Je bent verantwoordelijk voor de project rapportage van status, issue en risico 
 • Je bent aandachtig voor risico’s en zorgt voor een gepaste mitigatie. 
 • Je zorgt voor een duidelijke scope en acceptatie van de oplevering. 
 • Je draagt communicatie hoog in het vaandel. 
 • Je hebt ervaring met functionele of informatie analyse, kpi’s, dashboards 
 • Je hebt ervaring met het uitbouwen van een PMO office 
 • Je kan informatiesessies voorbereiden en geven rond de projectwerking 

 
Alle projecten volgen onze eigen projectmethodologie, gebaseerd op PRINCE2. 

Profiel

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 
 • Je bent sterk analytisch, resultaatgericht, pragmatisch en hands-on. 
 • Je kan oplossingen overbrengen en kan de stakeholders overtuigen 
 • Je bent analytisch ingesteld 
 • Je bent proactief en initiatiefrijk 
 • Je kan omgaan met weerstand en veranderingen doorvoeren 
 • Je bent in staat vergaderingen en workshops te faciliteren 
 • Je kan helder rapporteren over voortgang en status 
 • Je kan processen analyseren en beschrijven 
 • Je kan planningen opstellen en opvolgen 

Kennis 

 • Je hebt een goede kennis van MS Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Je spreekt perfect Nederlands en je kan je uitdrukken in het Frans. 
 • Kennis en ervaring met PRINCE2 projectmethodologie, certificatie is een plus 
 • Je hebt kennis van de functie van een PMO en ervaring met het uitbouwen van een PMO office 

Je werkt vanuit onze kantoren te Wommelgem en verplaatst je af en toe naar ons kantoor in Wallonië 
 

Powered by WPeMatico

Data Analyst / Reporting  – Wommelgem, België


Data analyst/ reporting 
 
Orion is een programma gericht op verbeteringen rond de schoolstart cyclus bij onze klant. Er lopen een 16-tal projecten gericht op processen, tools, structuren en mensen. 
 
We hebben nood aan een data analist die een analyse kan uitvoeren op informatie stromen, aanbevelingen kan doen voor verbetering en rapportages en dashboards kan opzetten en ondersteunen.  
Vandaag zijn er veel rapportages, planningen gemaakt in Excel. Hierin is optimalisatie en automatisering nodig. 
 
Je bent verantwoordelijk voor de oplevering van jouw projecten: 

 • Je werkt planmatig en volgens gestelde prioriteiten 
 • Je bent sterk analytisch en oplossingsgericht – je bent in staat oplossingen te vinden en in te voeren 
 • Je draagt communicatie hoog in het vaandel. 
 • Je hebt ervaring met functionele of informatie analyse, kpi’s, dashboards 

 
Alle projecten volgen onze eigen projectmethodologie, gebaseerd op PRINCE2. 

Profiel

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 
 • Je bent sterk analytisch, resultaatgericht en pragmatisch. 
 • Je kan oplossingen overbrengen en kan de stakeholders overtuigen 
 • Je bent analytisch ingesteld 
 • Je kan helder rapporteren over voortgang en status 
 • Je kan processen analyseren 

Kennis 

 • Je bent een expert in Excel (data, grafieken, dashboards, koppelingen, opmaak, …) 
 • Je bent een goede kennis van Business Objects 
 • Je bent een goede kennis van data modellering 
 • Je hebt een goede kennis van MS Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint) 
 • Je spreekt perfect Nederlands. Frans is een plus 

Je werkt vanuit onze kantoren te Wommelgem en verplaatst je af en toe naar ons kantoor in Wallonië.
 

Powered by WPeMatico

Teamcoach – Aalst, België


Teamcoach 

Function
Your tasks as team coach:
 
We are specifically looking for a senior profile, as the other 2 team leads are Junior.
The consultant will replace 2 team coaches who will be out for maternity leave.
You will work in Aalst, but will need to visit the head office in Mechelen often.

 • You will be responsible for leading, motivating and developing the team. The concerns coaching, evaluations, recruiting, etc.
 • You will communicate, take action and follow up in order to achieve targets.
 • You support the team of advisors to fully reach their commercial targets;
 • You ensure the ‘key performance indicators’ of the team and report to the management;
 • You have a certain affection and knowledge with and about B2B and telco environment, to make sure you are able to advise and support the team;
 • You take the lead in developing the team to achieve better results;
 • You will be able to train your team;
 • You will take care of the escalations of your team and clients.

 
 

Your profile for this role:

 • Has a Bachelor degree or equivalent by experience
 • Has 5 years’ experience in people management and team lead
 • Speaks fluent English and Dutch. French is an asset.
 • Has a good knowledge of Excel
 • Is detail minded, communicative, flexible, hands-on and a strong team player
 • You are change minded.
 • FULL TIME AVAILABLE and no holidays scheduled between 01/06/2018 – 31/08/2018

 

Powered by WPeMatico

Business Architect – Antwerpen, België


Business Architect 

Context van deze uitdaging 
Onze klant bouwt aan een City Platform (ACPaaS) dat een ondersteunende  technische laag vormt voor andere Applicatie Platformen en Applicaties binnen het bedrijf.

Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één  toepassing gebruikt worden, op een centraal niveau organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende  toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt  bewaard. Deze generieke services en centrale referentiedata zijn uitsluitend  aanspreekbaar via API’s. Op conceptueel niveau bestaat het technisch platform uit zgn. engines.
Een engine is een service component die één of meerdere microservices en  datasets kan bevatten die samen het geheel aan functionele behoeften voor een bepaald  onderwerp afdekken. Omdat talloze architecturale software uitdagingen zich op korte termijn aandienen, is onze klant op zoek naar een senior Business Architect, die mee de business software architecturen kan uittekenen.
De Business Architect heeft ervaring met de ACPaaS-architectuur, kan de elementen ervan inzetten voor specifieke software uitdagingen en kan die kennis ook overbrengen naar anderen.  
     

Gevraagde competenties 

 • Je kent de acpaas-architectuur en kan de elementen ervan gebruiken voor het  ontwerpen van software architecturen; 
 • Je kan Business Analisten en anderen coachen in het ontwerpen van acpaas-based  software architecturen zodanig dat ze bijvoorbeeld kunnen evolueren naar  Business Architecten; 
 • Je staat het Enterprise Architecture squad bij met ander architectuur-uitdagingen en  helpt ons acpaas-team waar nodig; 
 • Je creëert op basis van reële behoeften innovatieve acpaas-based  platformen/toepassingen en apps met zoveel mogelijk herbruikbare componenten  en met introductie van iot, Machine Learning en ‘Data Science’-technieken indien  nodig en nuttig. 

Powered by WPeMatico