Agile transformation coach – Merelbeke, Belgium

Agile transformation coach

Periode: 01/06/2017 tot 31/01/2018.

Binnen de directie Netbeheer zijn we op zoek naar een partner die ons kan begeleiden bij:

 • de opstart van de lean-agile werking voor het detecteren, plannen, aligneren en opvolgen van businessbehoeften
 • de verankering van deze methodiek in onze afdelingen met hun verschillende operationele diensten
 • het zelfsturender maken van onze teams

( coaching van onze productowners, detectie en begeleiding van potentiële scrummasters, aanleveren trainingsmateriaal, aanreiken voorstellen ter optimalisatie..)
met als doel voor elke dienst een wendbare operationele planning te hebben die voldoet aan volgende criteria

 • haalbaar
 • geprioriteerd
 • (verticaal) gealigneerd op de strategische en tactische doelstellingen
 • (horizontaal) gealigneerd met de planningen van de andere diensten binnen (en buiten) de directie Netbeheer

Jouw verantwoordelijkheden
 

 • Invoeren van de lean-agile werking voor het detecteren, plannen, aligneren en opvolgen van de businessbehoeften
 • Ondersteuning en coaching van dienst- en afdelingshoofden bij:
  • Het verankeren van de lean-agile aanpak
  • Het evalueren van de prioriteiten binnen de dienst/afdeling en over diensten/afdelingen heen
  • Het onderling afstemmen van epics, features en stories
  • Het detecteren, structureren en plannen van dienst- en afdelingsoverkoepelende initiatieven
  • De opvolging van de jaaractieplannen
  • Het managen van de verwachtingen van stakeholders
  • Het focussen op business waarde
  • Het stimuleren van waarde-denken
  • Het stimuleren van procesdenken
  • Het streven naar continue verbetering
  • Zichtbaar maken van gestelde prioriteiten, gemaakte commitments en opgeleverde resultaten
  • Teams helpen en stimuleren om met andere teams te aligneren en samen te werken. Deze ondersteunen om maximaal zelforganiserend resultaten op te laten leveren via lean-agile practices.
  • Communicatie naar management en stakeholders
  • Begeleiding bij het gebruik van toolings ter ondersteuning van de agile-lean aanpak
  • Opleveren van presentaties en trainingsmateriaal
  • Mee uitdenken en invoeren van stapsgewijze verbeteringen binnen de afdeling/directie en de afhankelijkheden met andere afdelingen/directies

Jouw profiel

Aantoonbare ervaring mbt:

 • scrum/agile projectwerking
 • de invoering en verankering van lean management en agile/scrum methodieken

Powered by WPeMatico