Project Manager – Brussel, België


Project Manager

De project manager dient via een projectmatige aanpak en beheer op dagdagelijkse basis het beoogde resultaat kwalitatief te behalen binnen het vooropgestelde budget en planning. De project manager dient nauw te kunnen samenwerken met de medewerkers uit de betrokken afdelingen (Customer Services, Actuariaat, Product Management, IT,…), met focus op de uiteindelijke ontvankelijkheid voor het projectresultaat.

De project manager kan m.b.v. onze gemeenschappelijke aanpak:

 • Zich vergewissen van de projectdoelstellingen en –haalbaarheid en m.b.v. creatieve strategieën complexe uitdagingen in de projectoplevering oplossen;
 • Met enthousiasme medewerkers kunnen engageren die onontbeerlijk zijn voor het success;
 • Beschikken over de intellectuele bagage om alle aspecten van de business uitdaging te doorgronden en deze helder te kunnen overbrengen aan senior management;
 • Afbakenen, verduidelijken en faseren van de projectinhoud rekening houdende met de strategische roadmap en afhankelijkheden;
 • Opstellen van een allesomvattend project charter;
 • Onderhandelen met en aansturen van interne en externe partijen;
 • Mobiliseren, beheren en leiden van cross-departementale projectteams;
 • Identificeren en opvolgen projectrisico’s/–knelpunten en proactief de noodzakelijke maatregelen nemen of aanbevelen;
 • Regelmatig en helder communiceren van het projectverloop;
 • Via “Lessons Learned” noodzakelijke verbeteringen formuleren;

Taken:

 • Uitvoeren voorbereidings-, pre-studie en realisatiefase;
 • Afbakenen van de project scope i.f.v. business doelstelling/business case;
 • Opstellen en opvolgen projectplanning (mijlpalen, resource impact,…)
 • Opstellen en opvolgen projectbudget (gepland vs. gerealiseerd, interne vs. externe,…)
 • Rapportering project (voortgang, issues & risico’s) aan de verschillende niveaus (lokaal en internationaal management, PMO, stuurgroepen,…)
 • Pro actief identificeren, aanpakken en escaleren van issues en risico’s (assumpties, afhankelijkheden, maatregelen,…)
 • Toepassen project change control (change request impact,…)
 • Frequente, op maat gemaakte, SMART project communicatie naar diverse doelgroepen
 • Opzetten en onderhouden projectconfiguratie (folders, documenten,…);
 • Verzekeren projectcontinuïteit;
 • Verzekeren vlotte transitie van projectmodus naar operationele modus;
 • Evalueren van het project met een lijst van aanbevelingen (“lessons learned”);- People & Change Management
 • Functioneel leiden, opvolgen en motiveren van een (multidisciplinair) projectteam;
 • Leider in verandering met positieve kijk vooruit;
 • Enabler – het uitdagende mogelijk maken;
 • Project kunnen verkopen;
 • Teambuilder in matrixorganisatie;
 • Medewerkers motiveren;
 • Onderhandelaar;
 • Conflicten aanpakken;
 • Heldere boodschapper.
 • Waarden
  • Klant centraal (oplossingsgericht, positief realistisch, pro actieve focus)
  • Ondernemend (resultaatsgericht, verantwoordelijkheidszin, continu verbeteren)
  • Integer (onberispelijk in handelen en communicatie)

Profiel:

 • Master opleiding behaald (handelswetenschappen/ IT management /…)
 • Je hebt ervaring als project manager van min 5 jaar en dit binnen een matrix structuur
 • Talen: moedertaal één van de 2 landstalen NL/FR en goede beheersing van de 2e taal – voertaal binnen het bedrijf is Engels
 • Anticiperend vermogen, voorspellen van risico’s
 • Ervaring is de verzekeringssector is geen must
 • Je hebt uitstekende communicatievaardigheden
 • Je bent diplomatisch maar je kan ook assertief optreden.

 

Powered by WPeMatico

Senior Project Manager – Antwerpen, België


Senior Project Manager

Binnen het bedrijf draag je als project manager e2e verantwoordelijkheid voor het opleveren van je projecten binnen tijd, scope, budget en kwaliteit, en garandeert de verankering ervan binnen de organisatie.

In januari 2013 heeft het Bazelse Comité voor het Bankentoezicht (BCBS) nieuwe richtlijnen voor een doeltreffende risicoaggregatie en -rapportage bekendgemaakt, die inmiddels bekendstaan als BCBS 239.
Het doel van BCBS 239 is om ervoor te zorgen dat een correct inzicht verkregen wordt in de risicopositie van banken door een transparante en kwaliteitsvolle aggregatie van risicogegevens en de flexibele rapportering van diezelfde data. De scope van BCBS239 is het beheren van risk data uit interne en externe bronnen.

Wat verwachten wij van een Sr. Project Manager?
Als Realisator:

 • Faciliteer je de realisatie van de business case zonder er eigenaar van te zijn, binnen tijd- scope –budget – kwaliteit.
 • Neem je verantwoordelijkheid voor het realiseren van de project doelstellingen binnen het gegeven mandaat.
 • Vorm, leid en motiveer je het project team.
 • Definieer, initieer en onderhoud je de project structuur en werking.
 • Geef je dagelijkse leiding aan het project.

Als Implementator:

 • Creëer je de omgeving waar en voorzie je  in de middelen waarmee alle partijen efficiënt en effectief kunnen samenwerken en opleveren
 • Leid je het core team en extended team, zorg je voor de opvolging van de taken en stuur je het team voorwaarts.

Als Regisseur:

 • Rapporteer en leg je  verantwoording af aan de project sponsor/stuurgroep
 • Betrek je tijdig alle betrokken stakeholders
 • Stuur je  binnen het project team op samenhang en dynamiek
 • Zorg je voor escalatie naar sponsor wanneer het project dreigt te ontsporen
 • Leid je de verandering in goede banen via verander management

 
Profiel: 

 • Je behaalde een master diploma en minimaal 10 jaar ervaring als project Manager
 • Je bent PMI Certified
 • Je beschikt over ervaring met projectmethodologie en project management binnen de bank- en verzekeringswereld.
 • Je hebt in het verleden ervaring opgebouwd in Financial en Risk project implementaties. Risico verslaggeving, risco aggregatie, governance en infrastructuur in dat kader zijn geen onbekenden voor jou
 • Kennis van Oracle Finance en Clarity zijn pluspunten
 • Door jouw communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en assertiviteit ben je succesvol in het omgaan met verschillende stakeholders.
 • Je beschikt over voldoende zelfzekerheid en je bent niet bang om vragen af te blokken van stakeholders die niet behoren tot je directe takenpakket.
 • Je draagt kwaliteit hoog in het vaandel en werkt autonoom met oog voor service.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Een grote dosis overtuigingskracht en assertiviteit.
 • Kennis van en tenminste 5 jaar ervaring in stakeholder management.
 • Resultaatsgericht, dynamisch en stressbestendig.
 • Autonoom kunnen werken.
 • Je bent dynamisch en flexibel ingesteld om in diverse omgevingen te werken. Je bent bovendien stressbestendig, hebt geen 9-to-5 mentaliteit en bent bereid om de ‘extra mile’ te lopen.

Powered by WPeMatico