​HR Business Analyst Service / Program Manager – Brussels, Belgium

HR Business Analyst Service / Program Manager

Asap tot 31/12/2017 Extension possible.

De service is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het onderhoud, automatisatie en implemantatie van 1 of meerdere HR processen en of IT applicaties, die binnen Human Ressources gebruikt worden. De service vormt de interface tussen de business en de IT projectleider. 

 • Op opstellen van een projectplan met daarin oa de te realiseren scope, de uit te voeren stappen en volgorde, timings en milestones, resourceplanning langs kant business, rollen en verantwoordelijkheden (business, leveranciers, IT, …), inschatting van effort langs business kant
 • Een transitieplan opstellen dat beschrijft in welke stappen, sequentie en timings de transitie van de as-is naar to-be moet gerealiseerd worden
 • Het inventariseren van keuzes die door de business dienen genomen te worden (met de pro’s en con’s van de opties)
 • Het opvolgen en rapporteren van de voortgang aan business stakeholders en organen verantwoordelijk voor governance zoals stuurgroepen, management teams, …
 • Het organiseren van een projectstuurgroep, voorbereiden van stuurgroepmeetings …
 • Het organiseren en faciliteren van workshops.
 • Het meewerken aan het modelleren van business processen, de IT tools om deze te ondersteunen en guidelines om deze tools te gebruiken.
 • Het schrijven van specificaties voor de applicaties, het laten valideren door de business en het prioriteren van deze wijzigingen in verschillende releases.
 • Het valideren en challengen van de functionele analyse van IT
 • Na de ontwikkeling door IT het testen en valideren van de wijzigingen samen met de business en de uiteindelijke implementatie ervan.
 • Het onderhouden van contacten met de business, IT, andere business analisten en leveranciers.
 • Het uitwerken van opleidingsmateriaal en opleiding geven aan de eindgebruikers (intern en extern)

Jouw profiel
 

 • Een master opleiding
 • Expert Kennis van HR processen
 • Bezit een affiniteit voor IT-tools
 • Een sterk analytisch vermogen en je bent voldoende kritisch ingesteld.
 • Ervaring met integratietrajecten en interfacing van data tussen verschillende IT systemen
 • Ervaring met data analyse, data engineering en complexe data flows
 • Buiten de analytische capaciteiten tevens de ability to execute, het kunnen omzetten van concept/theorie naar realisatie/praktijk.
 • Je kan assertief en effectief communiceren met veel verschillende stakeholders.
 • Bedreven in planning en organisatie.
 • Beschikt over een voldoende dosis klantgerichtheid en flexibiliteit.
 • Ervaring met enige HR tools en BI tools is vereist (Min 10 jaar)
 • Je bent een echte teamplayer
 • Perfect tweetalig Nederlands/Frans.

 
 

Powered by WPeMatico